Hur tullfrågan utvecklas kommer visa sig på torsdag denna vecka då besked från USA:s president förväntas. När arbetsmarknadssiffror och lönestatistik kom från USA i februari svajade marknaderna rejält, och på fredag kommer nya underlag från landet. Vad blir reaktionerna?

Fokusportföljens cykliska segment gick knackigt i spåren av diskussioner kring handelskrig, medan defensiva bolag kom undan bättre i den tunga föregående börsveckan. I studion finns Swedbanks experter för att reda ut detta.

På bolagssidan imponerade Elektas kvartalsrapport för tredje kvartalet trots sänkt marginalmål. Veckans Börs förklarar varför.