En undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna visar att många med egna företag riskerar att bli fattigpensionärer. Över 40 procent av de tillfrågade företagarna tror att de kommer få svårt att klara sig på sin pension. Motsvarande andel bland heltidsanställda är 25 procent. Och en tredjedel av de som planerar att jobba efter 65 år menar att de tvingas till det för att få en acceptabel ekonomi. Tidigare undersökningar som till exempel Finanspolitiska rådets har också visat att företagare är överrepresenterade i gruppen med de lägsta inkomsterna som pensionärer. 

– Skälen till att pensionen är så liten kan vara olika. Visst finns det småföretagare som helt enkelt inte har råd att sätta av pengar till pension eftersom verksamheten inte är så lukrativ. Men det är också rätt många som ser sitt företag som den framtida pensionsförsäkringen – man räknar med att sälja bolaget och på det sättet finansiera sin pension, säger Johan Kreicbergs.

Det kan vara en rätt riskfylld strategi. Att sätta en värdering på ett företag tjugo eller trettio år fram i tiden är oerhört vanskligt.

– Den som på 90-talet betraktade sin videouthyrningsaffär som något att sälja närmare pensionen gjorde sannolikt en felaktig analys. Idag sker förändringarna på marknaden ännu fortare och med mer digitalisering och artificiell intelligens runt hörnet finns det säkert många bolag som inte är så högt värderade i framtiden, menar Johan Kreicbergs.

Pension är generellt inget som är så högt på agendan hos de som nyligen kommit ut på arbetsmarknaden och då inte funderar så mycket på hur deras ekonomi ska se ut om 40 år. 

– Jag har full förståelse för att pension kanske inte är det första man tänker på när man utvecklat en ny app eller startat ett café, fokus är ju då att få allt att fungera. Men sedan går åren och min erfarenhet är pensionen och andra trygghetslösningar alltför ofta prioriteras ned och först blir intressant när det är för sent, säger Johan Kreicbergs.

Sanningen är att saknas en tjänstepension kommer pensionen på sin höjd utgöra 40 procent av lönen för de som tjänat runt 40 000 kronor i månaden. 

Johan Kreicbergs rekommenderar att företagaren tillsammans med sin bank skapar en tjänstepensionslösning likt den anställda har på privata sidan, till exempel ITP. En tjänstepension som följer med löneutvecklingen och ger en trygghetsnivå likt den anställda har. Insättningen brukar vara runt 4,5 procent av lönen upp till cirka 40 000 kronor i månaden. För löner över denna nivå stiger avsättningen till 30 procent. 

Hans råd är också att ta ut bra med lön om det finns utrymme i bolaget. En lön upp till 42 000 kronor per månad ger ökad avsättning till allmän pension. Även sjuk- och arbetslöshetsersättning baseras på inkomst. Många med aktiebolag frestas av att plocka ut överskott i företaget som utdelning istället för lön, eftersom skattesatsen då blir lägre. Något som kan vara relevant om ägaren redan har en lön som är 42 000 kronor. 

Det finns även möjlighet att spara inom bolaget genom en så kallad pensionsutfästelse där pengar öronmärks och läggs till exempel i en kapitalförsäkring. Det är pengar som skyddas vid en eventuell konkurs.  De som förespråkar denna lösning pekar ofta på att den är mer flexibel eftersom pensionsutfästelsen kan rivas, till exempel om bolaget behöver mer kapital. 

– Jag kan förstå att det känns bra med pengar som är åtkomliga och inte låsta tills man blir äldre. Men det är också mer riskfyllt. Min uppfattning är att det kan vara bra med ett pensionssparande som rullar vid sidan om vardagsekonomin och så att säga lever sitt eget liv fram till den dagen man gått i pension, säger Johan Kreicbergs.

Läs mer om undersökningen 

Läs mer om tjänstepension för företagare

Tips från Swedbank – så tryggar du som företagare din pension

  • Fundera på vilken inkomst du vill ha som pensionär. Pensionen är inte något som bara löser sig. Tänk igenom vilka förväntningar du har på pensionärslivet och lägg upp en plan för att nå dem.
  • Ta ut lön. Löner upp till 42 031 kronor per månad (2018) ger ökad avsättning till allmän pension. Även sjuk- och arbetslöshetsersättning baseras på inkomst.
  • Börja spara så tidigt som möjligt till din pension. Även mindre månatliga avsättningar kan få stor betydelse på sikt. 
  • Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Om du tar ut en lön på upp till cirka 40 000 kronor i månaden räcker det med att spara 4,5 procent i ett långsiktigt sparande för att få motsvarande skydd som anställda.