Se intervjun med SSAB:s vd Martin Lindqvist i Swedbank Aktie-TV genom att klicka på länken ovan.

Kepler Cheuvreux syn på SSAB

  • Förvärv har skapat styrka och stabilitet
  • Exponering mot specialstål och USA som fortsätter utvecklas bra
  • Stark balansräkning och goda kassaflöden…
  • … som borgar för omvärdering av aktien
  • Rekommendation Köp
  • Riktkurs 50 kronor

Missade du Aktie-TV? Ta då chansen och se programmet i sin helhet genom att klicka här.

Och apropå stål: Klicka här för att se Aktie-TV-intervjun med Swedbanks råvaruanalytiker Jörgen Kennemar.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan