Tidigare publicerades allt material på huvudsidan, där ett rakt flöde av innehåll mötte läsglada investerare och sparare.  Detta gjorde det svåröverskådligt om man letade efter en viss analys, fondkommentar eller ett pensionstips.

Det nya utseendet skapar en tydligare struktur för de många analyser, artiklar, kommentarer och rekommendationer som dagligen publiceras på Aktiellt.

På nya Aktiellt kan besökare enkelt skifta mellan en huvudsaklig samlingsplats för allt innehåll och tre flikar med innehåll fokuserat på aktier, fonder och pensioner. I varje flik finns fler avdelningar med blogginlägg, tips, och inspiration för just det området.

– I takt med att allt fler söker sig till Aktiellt för kunskap och information om marknader, börser och bolag vill vi underlätta för kunder och läsare att hitta och följa med i det som intresserar just dem, säger Per Eklund, ansvarig för Aktiellt.

Under fliken Aktier sorteras allt vad gäller just aktier: bland annat analyser, artiklar, bloggar, bolagssidor, inspiration och strukturerade produkter. Under fliken Fonder samlas det du behöver veta om placeringar, investeringar och utveckling vad gäller Swedbank Roburs fonder. Inspiration, fondskola, förvaltarkommentarer är också givna inslag. Och under Pension skapas en plats där intervjuer och spaningar blandas med konkreta förslag hur man kan förbättra sitt pensionssparande.

– Då vi dagligen presenterar analyser och artiklar är vår förhoppning att det ska underlätta för alla våra läsare så att de på enkelt sätt kan hitta vad just de söker. Vi hoppas givetvis också att våra läsare ska bli inspirerade hitta artiklar som man kanske inte normalt läser, säger Per Eklund och avslutar:

– Det här är bara steg ett i förnyelsen av Aktiellt och vi kommer givetvis att fortsätta utveckla plattformen framåt.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan