Nyckelstöd åter utmanat..

Börsen fortsatte falla tillbaka under föregående vecka och med en nedgång om 2% handlas nu storbolagsindexet OMXS30 åter i häradet kring där indexet vände i slutet av oktober. Detta är också något av ett nyckelområde vad gäller den tekniska analysen och en etablering under oktoberbotten skulle onekligen indikera att en strukturell försvagning av rådande marknadssentiment skett. 

Än så länge har dock köpare under hela 2018 kommit in kring dessa nivåer och till motsatsen bevisats får det antas att köpintresse fortsätter materialiseras kring detta härad. Ur ett tekniskt perspektiv uppvisar dock börsen för närvarande svaghetstecken i pris- och volymmönster, varför eventuella uppgångar framöver får betraktas som tillfälliga rekyler. 

Detta gäller åtminstone till dess att det skett en återetablering över  den naturliga utbudszonen vid 1580-1600 i OMXS30, där säljflöden antagligen kommer att materialiseras oavsett hur fundamenta i övrigt utvecklas. Dessa säljflöden kommer främst bestå av säljare som köpt till högre kurser under de senaste två åren och som kring dessa nivåer kommer att känna att de erhållit en andra chans att komma ur sina förlustpositioner till en acceptabel nivå. Säljflöden kommer här också komma från säljare som köpt i den senaste nedgången och som kring dessa nivåer passar på att ta hem vinst.

Det krävs således en etablering över denna naturliga utbudszon för att indikation ska erhållas om att sentimentet i marknaden, drivet av någon form av katalysator, förbättrats tillräckligt för att nytt och starkt köpintresse ska ha absorberat och övertagit det naturliga säljflöde som nu finns i marknaden vid dessa nivåer.

Skulle börsen i en eventuell upprekyl istället notera en topp lägre än 1600 skulle det visa på att ingen ny katalysator lyckats stärka sentimentet tillräckligt för att börsen ska kunna fortsätta stiga mot högre nivåer. Istället skulle det vara ytterligare en indikation om att aktiemarknaden nu är utbudsstyrd och att de uppgångar som sker de facto endast är tillfälliga upprekyler. En etablering under tidigare botten från i oktober vore så strukturellt negativt, samt en indikation om att ett fortsatt svagt sentiment råder och att marknaden även framöver mest troligt kommer att vara utbudsdriven.

För närvarande är det således alldeles för tidigt att göra några bedömningar huruvida nedgången är färdigställd eller inte. Viktiga nivåer i prisgrafen på ovansidan, vilka kan komma att ge mer tydliga indikationer därom, återfinns nu i främsta hand i häradet kring 1580-1600.

Läs mer: Teknisk Analys OMXS30 20181114 - Svagt efterfrågestöd


Hur går börsen den kommande tiden?

Hur tror du att börsen kommer att gå fram till den 30 november? 

Delta i omröstningen ovan och se vad andra investerare tror om börsutvecklingen framöver. Så som börsen utvecklas som helhet, utvecklas även majoriteten av alla aktier. Att ha en uppfattning om börsen på aggregerad basis är därför en viktig parameter för att avgöra när det kan vara läge att agera respektive läge att avvakta med köp eller försäljningar även i enskilda bolags aktier.


Mest köpta och sålda aktier under vecka 46

Aktiemarknaden fortsatte på aggregerad basis att falla under veckan och frågan är således om investerarkollektivet betraktat denna nedgång som ett köpläge eller om den istället skapat en större riskaversion. Volymerna var relativt små under veckan, men bruttoköpen var nära nog dubbelt så stora som bruttoförsäljningen, varvid investerarkollektivet fortsatt verkar se eventuella nedgångar som köpvärda.

Efter en stark utveckling i samband med rapporten har nu investerarkollektivet för trejde veckan i rad fortsatt sälja ICA Gruppen. Även om aktien utvecklats väl vidhåller vi en positiv vy till aktien och upprepar rekommendationen Köp, med riktkursen 330 SEK.

Läs mer: ICA Gruppen – Marginalåterhämtning på väg

Övriga aktier som såldes under veckan var Holmen, Bilia, Telia, och Autoliv.

Den aktie som attraherade mest köpintresse även denna vecka var Nordea, vilket också är den bank vi förordar i Sektorfavoriter.

Läs mer: Nordea - Försenat momentum

Övriga aktier som i störst utsträckning ackumulerades under veckan var Volvo, Boliden, ABB, och Peab.

Läs mer: Peab - Orderingången fortsatt stark


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 46

Ökat nettoinnehav i kronor
1 NORDEA BANK ABP (SE)
2 VOLVO B
3 BOLIDEN
4 ABB LTD
5 PEAB B
6 SWEDBANK A
7 SKF B
8 FINGERPRINT CARDS B
9 HENNES & MAURITZ B
10 INVESTOR B
11 MEKONOMEN
12 TELE2 B
13 MODERN TIMES GROUP B
14 SANDVIK
15 ALFA LAVAL
Minskat nettoinnehav i kronor
1 ICA GRUPPEN AB
2 HOLMEN B
3 BILIA A
4 TELIA COMPANY
5 AUTOLIV INC. SDB
6 ESSITY B
7 GETINGE B
8 TOBII AB
9 LUNDIN MINING CORP (SE)
10 KARO PHARMA
11 CHERRY B
12 LATOUR B
13 BILLERUDKORSNÄS AB
14 AKELIUS RESIDENTIAL PREF
15 NOKIA CORPORATION I SEK