Möjlighet till upprekyl efter sättning..

Nedgången på aktiemarknaden fortsatte även föregående vecka och storbolagsindexet OMXS30 bröt också ner under det konsolideringsgolv som agerat stöd de senaste två åren. Ur ett strukturellt perspektiv är det en negativ signal att inte tillräckligt med köpintresse materialiserats vid stödområdet, och marknaden ser nu ut att ha blivit mer utbudsdriven.

Sett till fondflöden ser det också ut som att det skedde ett skifte i beteende hos investerarkollektivet. I tidigare nedgångar har inga utflöden av rang skett, utan snarare har svaghet i marknaden köpts. Under oktober skedde dock försäljningar i stor utsträckning. Detta skulle kunna vara en indikation om en kommande förändring av marknadsdynamik, där nedgångar inte längre köps, utan där upprekyler istället säljs. 

Värt att notera dock är att börsen efter denna nedgång nu är extremt översåld och en upprekyl inom kort vore därför inte osannolik att se. Dessutom indikerar nu Swedbank Swedish Fear & Greed Index att extrem rädsla är den drivande känslan i marknaden. Då detta ofta är en kontraindikator väl extremnivåer nås, stödjer även rådande känsloläge på börsen att en återhämtning skulle kunna komma att ske framöver. 

Ur ett sentimentperspektiv och till dess att motsatsen bevisats, får dock eventuella uppgångar framöver betraktas som upprekyler. Detta åtminstone till dess att motsatsen bevisats genom att nya högstanivåer noterats. Nästkommande område där ett naturligt utbud skulle kunna komma att materialisera sig i OMXS30 återfinns nu  i häradet kring 1540-1550, vilket är cirka 5% upp. Det är också vid denna nivå som indexet tidigare vänt både i oktober och november. Skulle brott av dessa nivåer ske återfinns nästkommande utbudszon därefter ytterligare 3% upp, vid häradet 1575-1595. Även om sentimentet ser ut att ha försvagats den senaste tiden, finns det således utrymme för relativt stora upprekyler och fortsatt hög volatilitet på börsen framöver. 

Etablering över häradet kring 1575-1595 vore ur ett sentimentperspektiv positivt, då det skulle indikera att nytt köpintresse materialiserats i sådan omfattning att det naturliga säljflöde som finns i marknaden kring dessa nivåer absorberats och att aktiemarknaden åter vore mer efterfrågestyrd. För att så ska ske torde det dock krävas någon form av avgörande fundamental katalysator. En ny distinkt lägre topp under denna viktiga utbudszon vore å andra sidan en tydlig signal om att marknadssentimentet de facto är försvagat, att börsen fortsatt är utbudsdriven, samt att nedgångssekvensen mest troligen ännu inte är färdigställd. 

Läs mer: Teknisk Analys OMXS30 20181121 - De negativa signalerna hopar sig

För en utförligare diskussion om rådande börsturbulens och hur aktiemarknaden ser ut ur ett tekniskt perspektiv, hänvisas till följande inslag på DI TV där detta under veckan behandlades. Utöver detta diskuterades bland annat  även den tekniska vyn för  kundanskaffningsbolaget Catena Media.

Se mer: DI TV - Teknisk Analys - 20181122

Hur tror investerarkollektivet att OMXS30 utvecklas fram till 30 november?

Förra veckan ställdes frågan hur storbolagsindexet OMXS30 skulle komma att utvecklas resten av månaden. Flest respondenter trodde då att OMXS30 skulle falla med mer än 3% och således vid månadsskiftet handlas under 1454. Nästan lika många såg dock det som troligast att börsen skulle handlas sidledes inom intervallet 1454-1545. Det var endast 25% av respondenterna som trodde på en stark börsutveckling, där OMXS30 vid månadsskiftet skulle handlas upp över 3% och stänga över 1545. Tack för att ni svarade på denna undersökning. Det blir högst intressant att se hur utfallet blir. Nästa vecka vet vi facit...

  • Stiger över 3% (>1545) - 25%
  • Utvecklas i sidled (1454-1545) - 36%
  • Sjunker mer än 3% (<1454) - 39% 


Mest köpta och sålda aktier under vecka 47

På aggregerad basis föll börsen för tredje veckan i rad. I USA var det också en förkortad handelsvecka på grund av firande av Thanksgiving. Handelsvolymerna var därför också något lägre än normalt under veckan, men aktieexponeringen hölls nära nog intakt. 

De aktier som i störst utsträckning såldes under veckan var H&M och Ica Gruppen. Utförsäljningen av ICA Gruppen fortsatte således för fjärde veckan i rad. Trots uppgången som skett sedan rapporten för det tredje kvartalet vidhålls dock en positiv vy till aktien, även om potential till riktkurs för närvarande är relativt liten.

För första gången sedan denna statistik började redovisas kom denna vecka en amerikansk aktie upp som en av de mest sålda, då Apple hade ett större utflöde. Aktien har haft en svag utveckling sedan i början av oktober och i spåren av ökad oro för att efterfrågan på bolagets nya iPhonemodeller skulle kunna vara svagare än väntat föll aktien även föregående vecka relativt kraftigt

Övriga aktier som såldes under veckan var Karo Pharma, Bilia, och Ericsson.

Mest köpintresse under veckan attraherade bankerna Swedbank och Nordea, men även Telia köptes under veckan i relativt stor omfattning. 

Se mer: Aktie-TV möter Telias vd Johan Dennelind

Läs mer: Nordea - Försenat momentum

Övriga aktier som i störst utsträckning köptes under veckan var ABB, Sandvik, och Boliden.


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 47

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan