62 procent av de mellan 55 och 65 år planerar att gå i pension före eller vid 65 års ålder. Andelen minskar dock ju närmare 65-årsdagen man kommer. Av de mellan 58 och 60 år planerar knappt 70 procent att sluta jobba före eller vid 65 år, men sjunker till drygt 40 procent bland de äldre. Det motsatta gäller när det kommer till att jobba längre, andelen som planerar att jobba efter 67 år fördubblas från runt 10 till 20 procent.

- Att andelen som vill gå i pension i förtid minskar och andelen som vill jobba längre ökar ju närmre pensionsåldern man kommer kan tolkas som att man inser att man orkar och vill jobba kvar eller att man kanske inser att man inte har råd att gå i pension än. Det är viktigt att skaffa sig kunskap om hur mycket man beräknas få i pension i god tid, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

En av fyra tror inte att de orkar jobba efter 65 år
Majoriteten som planerar att jobba efter 65 år vill göra det för att det är roligt och socialt. Men fyra av tio uppger att det handlar om att klara sig ekonomiskt eller för att kunna unna sig saker som pensionär. Fler kvinnor än män anger ekonomin som orsak till att de tänker jobba längre.

En av fyra uppger att de inte fysiskt orkar jobba efter att de fyllt 65 år. Nästan lika många orkar inte mentalt och tycker att tempot är för högt. Känslan av att inte orka minskar dock ju närmre pensionsålder man kommer.

- Andelen som planerar att jobba efter 65 år ökar ju närmare pensionsåldern man kommer. Många vill jobba kvar för att det är roligt, det är viktigt att vara i ett sammanhang där man känner sig behövd. Att arbeta längre innebär också högre pensioner. Och för att klara och orka det behövs en modern arbetsmarknad där det finns möjlighet till vidareutbildning under hela arbetslivet, så fler kan jobba längre, säger Arturo Arques.


Arbetsgivare positiva till de som vill arbeta efter 65
Drygt fyra av tio som medverkade i undersökningen uppger att de upplever att arbetsgivaren är positiv till att man jobbar längre än till 65 år. Av de som är 65 år uppger nästan sju av tio att arbetsgivaren är positiv till det. 

- Det är positivt att så många som är 65 år upplever att arbetsgivaren tycker att det är bra att man jobbar kvar några år till. Ett steg mot att fler ska få en pension som motsvarar deras förväntningar är arbetsgivare som försöker göra det möjligt att jobba några år extra, för de som vill det, säger Arturo Arques. 

Få koll på din pension – tips från Swedbank och sparbankerna

  • Ha koll på din pension, gå in en gång per år på minpension.se och gör en pensionsprognos, då ser du hur din pension kommer att bli. Ju tidigare du skaffar dig den informationen, ju längre tid har du på dig att själv påverka genom exempelvis eget sparande.
  • Livsinkomsten bestämmer pensionen. Försök arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension till de anställda, och försök att arbeta heltid.
  • Läs mer om tjänstepension 
  • Om du kan arbeta ett eller två år efter du har fyllt 65 år så gör det stor skillnad på din pension.
  • Spara privat till din pension, ju tidigare du börjar spara desto mindre belopp behöver du sätta undan. Börjar man spara lite senare i livet får man räkna med att spara lite mer varje månad för att få önskad effekt.
  • 80 procent av slutlönen är ett riktmärke för hur mycket pengar man bör ha i pension. Ta reda på hur mycket du behöver spara privat till din pension
  • Läs mer om hur du kan spara enkelt till din pension

 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan