Småbolag har bättre tillväxtmöjligheter än stora bolag, dels för att det är lättare att växa från en mindre bas, men också för att småbolag i större utsträckning än större bolag ägs och drivs av dess grundare.

Ägarledda bolag fokuserar ofta på den långsiktiga utvecklingen, vilket leder till att de generellt sett växer mer och är mer lönsamma än andra bolag. Småbolag är även ofta underanalyserade då färre analytiker följer dem vilket ger möjligheter att hitta oupptäckta guldkorn. Ytterligare en fördel med småbolag är att de blir föremål för uppköp och sammanslagningar oftare än stora bolag. Det kan gynna aktieägarna genom att aktiekursen påverkas positivt. 

Fondens strategi är att lägga stort fokus på aktieurval och på att hitta förutsägbara affärsmodeller med goda återinvesteringsmöjligheter. Detta för att komma åt den berömda ränta-på-ränta-effekten vilket är en betydande bidragande faktor för god avkastning. Bolagen ska uppvisa lönsamhet med möjlighet att expandera sin verksamhet eller öka sina marginaler och ha stigande, förutsägbara vinster.

- När det gäller den förutsägbara affärsmodellen förenklar det för mig som investerare att försöka etablera ett underliggande värde för bolagets befintliga verksamhet. Historiskt sett har aktiemarknaden konstant överskattat den framtida vinstutvecklingen. Genom att fokusera på defensiva och förutsägbara affärsmodeller vill jag som förvaltare försöka undvika denna negativa vinstrevidering, säger Niklas Larsson, förvaltare Swedbank Robur Småbolagsfond Global.

Återinvesteringsmöjligheter är vad som de facto driver ränta-på-ränta-effekten. 

- Här strävar jag efter att hitta bolag som på ett någorlunda förutsägbart sätt kan återinvestera sina kassaflöden för att skapa så stora ekonomiska värden som möjligt. Jag är egentligen likgiltig inför hur bolagen investerar så länge jag som utomstående observatör förstår rationaliteten i investeringen. 

Ett bolag kanske driver värden genom att ökad forskning och utveckling, andra genom nya säljare och ett tredje genom att förvärva bolag. 

- Just det senare har varit ett taktiskt drag för fonden, att identifiera ”serieförvärvare”. Just ”påbyggnads-förvärv” är återinvesteringar som med rätt förutsättningar kan skapa väldigt bra utgångspunkt för aktieägarvärden. Det är också något som så gott som alltid ignoreras av analytiker och därmed leder till ständiga upprevideringar, säger Niklas Larsson.

Förklarar sin investeringsstrategi
Niklas Larsson förklarar sin investeringsstrategi med hjälp av fyrbokstavs-förkortningen ABCD. 

A – Asset Light = kapitalsnål verksamhet

B - Bolt- on Acquisitions = värdeskapande tilläggsförvärv

C – Compounding = möjlighet att skala upp affären

D – Dominating a niche = dominera en nischmarknad

- Man kan säga att A och B syftar till att frigöra och återinvestera kassaflöden, medan C och D mer handlar om att säkra den befintliga lönsamheten i affärsmodellen, säger han. 

Den femte bokstaven skulle kunna vara E – Expectation, vilket pris man betalar för en tillgång. 

- Givet att jag hittar ett bolag som kommer kunna växa med en ränta-på-ränta-effekt så tror jag att det kommer att innebära ett högre aktieägarvärde. Det finns inte ett nyckeltal som säger vad som är billigt eller dyrt. Däremot bestäms det framtida värdet av synligheten och tillväxten. Eftersom vi förmodligen överskattar båda två finns det anledning att vara skeptisk mot för höga tillväxttal in i framtiden, fortsätter Niklas Larsson.

Med denna investeringsstrategi finns det vissa sektorer som det faller sig mer naturligt än andra att fiska i. 

- I dagsläget har jag identifierat: Service-bolag, distributörer och telecom-bolag. Det är min ambition att öka min kunskap och förståelse ytterligare för dessa sektorer. I övrigt slås jag av att processen har varit förhållandevis intakt sedan 2016. Däremot har jag genom framgång och misslyckanden lärt mig vilka som verkligen är ABCD-modeller, och vilka som är sämre karbon-kopior, avslutar Niklas Larsson.

Varför månadsspara i Swedbank Robur Småbolagsfond Global? 

  • Fonden ger möjlighet till högre avkastning på sikt än en traditionell globalfond eftersom fokus ligger på att hitta mindre bolag med goda tillväxtmöjligheter.
  • Investeringshorisonten är lång då mindre bolag har en tendens att variera mer i värde vilket gör fonden till ett bra val för långsiktigt månadssparande. 
  • En av årets toppfonder inom sin kategori med betydligt högre avkastning än snittet. 
  • Bättre riskspridning med ett globalt investeringsuniversum och möjlighet att hitta de absolut bästa bolagen oavsett region.
  • Swedbank Robur har lång och gedigen erfarenhet av såväl global förvaltning som förvaltning av småbolagsfonder.


Det här är en fond för dig som: 

  • Vill ha ett aktiesparande med investeringar i bolag världen över och som tror på tillväxtmöjligheterna i små bolag. 
  • Vill ha möjlighet till högre avkastning än i en traditionell globalfond.
  • Har en lång investeringshorisont då mindre bolag varierar mer i värde än större bolag. 
  • Vill månadsspara långsiktigt till dina barn eller till dig själv.
  • Fonden investerar i bolag som har en solid affärsmodell, bra bolagsledning och en attraktivt värderad aktie. 

Läs mer om fonden

Köp andelar i Swedbank Robur Småbolagsfond Global


Hållbarhet
Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar är grunden i vårt hållbarhetsarbete och gäller för alla våra fonder. Vi vill att våra fonder äger välskötta företag som tar ansvar för människor och miljö eftersom det gynnar företagens långsiktiga utveckling. Det är till nytta både för dig som fondsparar och för företagen. Sedan 1996 har vi en offentlig ägarpolicy och kommunicerar kring vårt ägararbete. 2009 skrev Swedbank Robur under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, Principles for Responsible Investment (PRI).


Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se