Uppåtrekyl från översålt läge..

I början av oktober infann sig en allt tilltagande riskaversion i marknaden, vilken fått världens börser att falla kraftigt den senaste månaden. I Sverige har detta lett till att storbolagsindexet i slutet av föregående vecka kom ner till det sentimentsmässigt mycket viktiga häradet kring 1500. Då detta är ett prisområde där vi noterat att en naturligt höjd efterfrågan tenderar att materialiseras, har vi också kring dessa nivåer letat efter indikationer på ny köpdominans. Detta erhölls också i början på veckan då en omslagsformation kallad ”Bullish Harami” bekräftades, vilket tyder på att köparna nu åter kommit in och driver prisutvecklingen. I slutet av veckan stärktes sentimentet ytterligare efter positiva uttalanden från president Trump angående handelskonflikten mellan USA och Kina. Totalt steg OMXS30 under veckan med över 4%, där inte minst aktier inom sektorerna Material och Industri utvecklades väl.

Ur ett sentimentperspektiv ska vi dock ha med oss att denna typ av upprekyler är naturliga efter en sådan kraftig sättning som nu föregått. Det är därför av vikt att se hur såväl flöden som priset utvecklas den kommande tiden för att därav erhålla indikationer om huruvida rådande uppgång endast är en tillfällig upprekyl, eller om det är starten på en ny uppgångssekvens. 

En naturlig utbudszon för OMXS30 återfinns nu i häradet kring 1580-1600. Skulle det bli så att börsen etableras över detta härad, skulle sannolikheten öka för att tillräckligt mycket nytt köpintresse kommit in i marknaden för att ha lyckats absorbera det naturliga säljtryck som kommer att komma ut kring dessa nivåer. 

En katalysator för att så skulle kunna ske är nu till exempel att ett fördelaktigt handelsavtal mellan Kina och USA kommer till stånd. Om vi nu däremot skulle få en utveckling där ny lägre topp ser ut att noteras, erhålls indikationer om att nedgångssekvensen ännu inte är färdigställd. Området kring 1500-1520 utgör även fortsatt ett viktigt stödområde, där en etablering under detta härad skulle indikera en tydligt utbudsdriven marknad och att ett negativt sentiment råder.

Läs mer: Teknisk Analys OMXS30 20181031 - Tilltagande riskaversion


I veckan var Martin Hallström, marknadsstrateg på Swedbank, med i EFN och kommenterade den senaste tidens börsutveckling. Bland annat diskuterades hur det faktum att aktiemarknaden har en omvänd efterfrågekurva bidrar till den typ av kraftiga kursrörelser som noterats den senaste tiden. Dessutom gavs en teknisk vy för såväl den amerikanska som den svenska aktiemarknaden under nu rådande marknadssentiment.

Se mer: Teknisk Analys - Om rådande marknadsturbulens och aktuell börvy - EFN 31/10 


Mest köpta och sålda aktier under vecka 44

Under den gångna veckans återhämtning på börsen valde investerarkollektivet att på aggregerad basis minska sin aktieexponering i relativt stor utsträckning. Den negativa nettoförändringen drevs utöver vanliga flöden också av stora utförsäljningar i Karo Pharma och Mr Green, vilka under veckan fick uppköpsbud.

Ett annat bolag som såldes i stor utsträckning under veckan var ICA Gruppen, vars aktie utvecklats mycket väl efter det att bolaget rapporterat över marknadens förväntningar för det tredje kvartalet.

Läs mer: MR Green - William Hill bjuder 69 SEK per aktie
Läs mer: Karo Pharma - EQT gör sitt drag
Läs mer: ICA Gruppen – Q3: Generellt starkt resultat

Övriga aktier som såldes under veckan var Volvo, Bilia, och Sandvik

Köpvolymerna under veckan var mer modesta, men de aktier som främst attraherade köpintresse var SOBI, Nordea, SCA, ABB, och Trelleborg

Läs mer: ABB – I linje med förväntningarna
Läs mer: Trelleborg – Starkt Q3


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 44

Ökat nettoinnehav i kronor
1 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
2 NORDEA BANK
3 SCA B
4 ABB LTD
5 TRELLEBORG B
6 INDUSTRIVÄRDEN C
7 TELE2 B
8 INVESTOR B
9 HEXAGON B
10 RATOS B
11 GETINGE B
12 BIOARCTIC B
13 LEOVEGAS
14 LUNDIN MINING CORP (SE LINE)
15 HEMFOSA FASTIGHETER
Minskat nettoinnehav i kronor
1 KARO PHARMA
2 ICA GRUPPEN AB
3 VOLVO B
4 BILIA A
5 SANDVIK
6 MR GREEN & CO
7 TELIA COMPANY
8 FINGERPRINT CARDS B
9 BOLIDEN
10 BILLERUDKORSNÄS AB
11 ELECTROLUX B
12 CHERRY B
13 ERICSSON B
14 MODERN TIMES GROUP B
15 ATLAS COPCO A