Uppåtrekyl sätts på prov..

Den uppåtrekyl som inleddes i slutet av oktober tappade under veckan fart och storbolagsindexet OMXS30 föll under veckan med 1,3%. Ur ett flödesperspektiv är det dock naturligt att en viss konsolidering kunde komma att ske efter den kraftiga uppgång som föregick veckan dessförinnan.  

Det är dock alldeles för tidigt att göra några bedömningar om huruvida uppgången sedan i slutet av oktober endast är en tillfällig uppåtrekyl, eller om det de facto är starten på en ny uppgångssekvens. För indikation om detta behöver mer avgörande prisnivåer sättas på prov. 

Även om det finns en mindre utbudszon i häradet kring 1550, där indexet också under veckan vände, är det först i häradet kring 1580-1600 som en mer avgörande utbudszon ligger. Vid dessa nivåer åtrfinns snittkursen för de senaste två årens indexutveckling och detta härad kan nu tänkas utgöra något av en sentimentsmässig vattendelare. 

Ett visst utbud kan komma i form av vinsthemtagningar från mer kortsiktiga positioner som ackumulerats vid lägre nivåer. Dessutom, och inte minst, kan det kring dessa nivåer komma ut flöden från de som köpt vid än högre kurser och i detta härad nu känner att de erhållit en ”andra chans” att komma ur sina förlustpositioner till en acceptabel nivå. 

En etablering över detta härad skulle således sentimentsmässigt signalera att nytt köpintresse absorberat och övertagit de latenta säljflöden som kommer att komma ut kring dessa nivåer, samt att börsen därmed åter vore mer efterfrågestyrd. En katalysator för att så skulle kunna ske är nu till exempel att ett fördelaktigt handelsavtal mellan Kina och USA kommer till stånd. 

Om utvecklingen i rådande uppställ däremot skulle bli som sådan att en ny lägre topp noteras, erhålls istället tydliga sentimentsmässiga indikationer om att nedgångssekvensen ännu inte är färdigställd. Området kring 1500 kommer därför även fortsatt vara av vikt för storbolagsindexet OMXS30, då en etablering av indexet under detta härad skulle indikera en tydligt utbudsdriven marknad, att ett negativt sentiment råder, samt att den nedgång som inleddes i början av oktober mest troligt ännu inte är färdigställd.

Läs mer: Teknisk Analys OMXS30 20181107 - Rekylen sätts på prov

För en mer utförlig genomgång av rådande börsläge rekommenderas följande programinslag i EFN från den 31 oktober. I detta går Martin Hallström, marknadsstrateg på Swedbank, igenom börsen ur ett tekniskt perspektiv. Bland annat behandlas i detta inslag just vikten  av häradet kring 1580-1600 för sentimentet av OMXS30.

Se mer: Teknisk Analys -  Börsvy och varför  häradet 1580-1600 är sentimentsmässigt viktigt  - EFN 31/10 


Mest köpta och sålda aktier under vecka 45

Hur har då investerarkollektivet valt att agera under den gångna veckan, då indexet på aggregerad basis konsoliderat sidledes efter den kraftiga uppgång som skedde veckan dessförinnan?

Vad man kan konstatera ur ett risk- och flödesperspektiv är att en viss stabilisering skett av riskaptiten generellt, då investerarkollektivet under veckan valde att öka sin totala aktieexponering något. På bolagsnivå skedde också relativt stora omallokeringar mellan olika aktier. 

Även denna vecka såldes ICA Gruppen i relativt stor omfattning. Aktien har utvecklats mycket väl efter rapporten för det tredje kvartalet, vilken inkom över marknadens förväntningar. Vi vidhåller dock efter rapporten en positiv vy till aktien och upprepar Köp, där riktkursen nu också höjts till 330 SEK (325).

Läs mer: ICA Gruppen – Marginalåterhämtning på väg

Övriga aktier som såldes under veckan var Telia, Swedbank, Bilia, och Karo Pharma.

Mest köpintresse under veckan attraherade Nordea. Under veckan  steg aktien med 1%, men är sedan inledningen av oktober ner över 16%. Vi har fortsatt rekommendationen Köp, med riktkursen 9,3 EUR. 

Läs mer: Nordea - Försenat momentum

Även Boliden och SKF attraherade stort köpintresse under veckan. Dessa aktier har också tappat kraftigt under oktober månad och var förra veckans förloraraktier med en nedgång om 8,2% respektive 6,8%. I måndags förra veckan höjde vi rekommendationen i SKF till Köp, med riktkursen 190 SEK.

Läs mer: SKF - För billig för att ignorera

Övriga aktier som köptes under veckan var Leovegas, Investor, och Volvo.


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 45

Ökat nettoinnehav i kronor
1 NORDEA BANK ABP (SE)
2 BOLIDEN
3 SKF B
4 LEOVEGAS
5 INVESTOR B
6 VOLVO B
7 MODERN TIMES GROUP B
8 SANDVIK
9 ABB LTD
10 G5 ENTERTAINMENT
11 SSAB B
12 TELE2 B
13 AUTOLIV INC. SDB
14 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
15 SCA B
Minskat nettoinnehav i kronor
1 ICA GRUPPEN AB
2 TELIA COMPANY
3 SWEDBANK A
4 BILIA A
5 KARO PHARMA
6 PEAB B
7 ERICSSON B
8 ASTRAZENECA
9 CHERRY B
10 CATENA MEDIA
11 FINGERPRINT CARDS B
12 LOOMIS B
13 AKELIUS RESIDENTIAL PREF
14 MYCRONIC
15 SKANSKA B