När strålterapibolaget Elekta i veckan presenterade sin andra kvartalsrapport i det brutna räkenskapsåret, var den måttliga ordertillväxten en besvikelse. Från bolaget upprepas att utsikterna vad gäller intäktstillväxt är goda och att man ser en återhämtning av bruttomarginalen. Rekommendationen är Köp.

Bolidens kassaflöde är gediget och framöver finns möjligheter till en väsentlig extrautdelning. Den integrerade affärsmodellen och diversifierade metallportföljen har visat sin styrka de senaste åren. Visserligen har aktien avvikit från den korrelation med metallpriser som historiskt sett gäller, men detta skapar kortsiktigt en bra riskjusterad avkastning. Rekommendationen Köp upprepas men till sänkt riktkurs.

Ett bolag som nyligen tagits upp till bevakning är Dustin Group, som bedöms öka intäkterna med 50 procent till 2022. Molnlösningar ersätter fysisk it-infrastruktur vilket ger Dustin möjlighet att konsolidera det mindre och medelstora segmentet i Norden. I kombination med effektiv onlineförsäljning, logistik och distributionsmodell kan Dustin bredda sitt erbjudande till befintliga kunder. Bolaget har ökat sin potentiella marknad till 262 miljarder kronor men har fortsatt möjlighet att exploatera nya marknader. Bevakning inleds med rekommendationen Köp och en riktkurs om 100 kronor.

Läs hela Aktienytt här.

Viktig information