GB0009895292Kepler Cheuvreuxs syn på Astrazeneca

  • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi.
  • Positiv resultattrend inför 2019.
  • Den förväntade tillväxten i vinsten per aktie under 2018-2023 är klart ledare bland europeiska läkemedelsbolag.
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 6 100 GBX (motsvarande cirka 719 kronor)


Kepler Cheuvreuxs syn på Wihlborgs 

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 132 kronor


Till Fokusportföljen 

Viktig information