Efter många år av börsuppgångar är svårigheten med att kliva i och ur marknaden vid rätt tillfälle återigen en aktuell fråga. Går det att sänka risken i placeringarna utan att gå miste om fortsatta uppgångar?

- Ett sätt att minska risken i sin portfölj utan att gå miste om eventuella fortsatta börsuppgångar är att investera i återbetalningsskyddade placeringar. Dessa ger dig nämligen möjlighet att följa med i uppgången på en aktiemarknad, men med flytvästen på, säger Ann Marie Karlsson, chef för Strukturerade produkter.

Skulle marknaden utvecklas negativt så har du en trygghet med en placering i SPAX Nu eftersom det återbetalningsskyddade beloppet från början är känt. SPAX Nu Global hållbar finns i tre olika varianter, BAS, MAX och MAX+, och skiljer sig åt i fråga om risknivå och avkastningspotential.

– Utmärkande för placeringen är att den följer ett index med bolag som uppfyller högt ställda krav både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Bolagen är utöver detta utvalda för att de bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Dessutom bjuder banken på courtaget under november och december, avslutar Ann Marie Karlsson.

Läs mer om SPAX Nu Global hållbar, villkor och sista teckningsdag i produktbladet, samt ta del av faktablad och slutliga villkor på www.swedbank.se/struktprod 

Hur går jag tillväga för att investera i SPAX Nu Global hållbar?

Låter detta placeringsalternativ intressant? Kontakta Swedbank för att boka en tid hos en placeringsrådgivare eller ring telefonbanken på telefonnummer 0771 22 11 22.

Läs mer om SPAX Nu och andra Strukturerade produkter i  Ann Marie Karlssons blogg

Viktig information

All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst artikeln. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan