När det skakar till på marknaderna är det lätt att bli defensiv eller villrådig. Unga Aktiesparares vd Tove Zander menar att man som sparare då ska ta ett steg tillbaka och återbesöka grunden till de investeringsbeslut man tagit.

– Sätt ditt aktiesparande i perspektiv. Vad är det du sparar till, hur lång sparhorisont har du och hur stor del av ditt sparande utgör aktieportföljen? Då kanske man kan ta denna börsstorm med en nypa salt, säger Tove Zander i Aktie-TV.

Hon menar även att det är viktigt att se till de enskilda bolagen man investerat i. Även om saker rör på sig generellt, gäller det att se om bolagens utsikter eller förutsättningar förändrats.

I intervjun berättar Tove Zander även hur hon ser på sitt eget sparande och hur ofta hon ser över portföljen.

Se intervjun med Tove Zander i Aktie-TV

Viktig information