Den makroekonomiska miljön har försämrats i och med att europeiska och globala inköpschefsindex fallit sedan toppen vid förra årets slut. Samtidigt har amerikanska index fortsatt varit starka. Men inget tyder på att BNP-utvecklingen ska vända till negativa siffror för en överskådlig framtid. Därför väntar sig Kepler Cheuvreux låg ensiffrig organisk tillväxt för SKF de kommande tre till fyra åren.

SKF har hittills lyckats väl med prishöjningar. Under fjärde kvartalet kommer bolaget påverkas av högre kostnader för tullar samt IT-relaterade poster. Ledningen har dock bekräftat att man fullt ut kompenserar för dessa högre kostnader med prishöjningar under 2019. Kepler Cheuvreux gör bedömningen att rörelsemarginalen landar på ungefär 12 procent det kommande året.

Fordonsindustrin i Europa och Kina försvagades något under tredje kvartalet, vilket dragit ner värderingen på SKF då bolaget är exponerat mot denna industri. Men oron är överdriven. Exempelvis kan kinesiska stimulanser under nästa år lätta på utsikterna i aktien.

Kepler Cheuvreux syn på SKF

  • Ensiffrig organisk tillväxt väntas i SKF trots sämre makroekonomisk miljö
  • Högre tullkostnader kompenseras av prishöjningar
  • Överdriven oro för fordonsexponering
  • Högre kostnader under fjärde kvartalet
  • Rekommendationen Behåll uppgraderas till Köp
  • Riktkursen sänks från 192 till 190 kronor