Vi är nu i stort sett klara med rapportsäsongen för tredje kvartalet. Hur har det gått?
– Det har varit en blandad rapportsäsong. Rapporterna har varit lite svagare i länder som Sydafrika, Malaysia, Kina, Sydkorea och Indonesien. Länder som klarat sig bättre är Ryssland, Egypten, Ungern, Tjeckien och Chile.

Är det något särskilt som stuckit ut?
– Det som har stuckit ut har varit Brasilien som gått starkt inför och efter valet. Den tilltänkte finansministern är utbildad i Chicago och har liberala idéer. Senaste månaden har brasilianska börsen stigit med elva procent medan tillväxtmarknaderna har backat en procent, omräknat till svenska kronor.

– Oljebolagens resultat har gynnats av prisuppgången för oljan. Prisuppgången fortsatte fram till strax efter utgången av september månad, men i oktober har vi sett en rejäl korrektion, vilket också har påverkat kurserna för oljebolagen.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se