Nyligen meddelades att förvaltaren av Technologyfonden Johan Söderström tills vidare även ska axla halva ansvaret även för Swedbank Roburs populära och prisbelönta fond Ny Teknik. Den andra halvan utgörs av Ingemar Syréhn, som i dag förvaltar Sverigefonden. Tillsammans bildar de två ett nytt förvaltarteam med bred och lång erfarenhet av bolag som är av intresse för Ny Teknik.

Johan Söderström har tidigare förvaltat Medicafonden, med inriktning på hälso- och läkemedelsbolag, och andra teknikrelaterade sektorer före han tog över den globala teknikinriktade fonden Technology.

– Jag ser det som att jag och Ingemar har en lämplig bakgrund för att fortsätta de tidigare förvaltarnas fina arbete. De har gjort ett bra jobb att sätta ihop en portfölj med bolag som växer och visar stor potential, så det är roligt att sätta igång med arbetet, säger Johan Söderström.

De två nya förvaltarna är redan igång, med en nyligen avslutad resa där man under ett par dagar träffade en mängd stora teknikbolag. Precis som Ny Tekniks tidigare förvaltare tycks fondens grundfilosofi vara att gott förvaltarskap innebär mycket fotarbete, för att kunna förstå vad bolagen gör. Även delat ansvar och förvaltarskap är ett av fondens kännetecken.


Turbulens inte lika med passerad topp
Frågan som infunnit sig under hösten är dock hur man ska se på teknikaktier. En allmän tveksamhet på marknaderna och en teknikturbulens i synnerhet har gjort att den positiva synen på sektorns utveckling kommit av sig. Johan Söderström ser med tillförsikt på teknikaktier.

– Jag kommer fortsätta satsa mina pensionspengar i tekniksektorn. Rent allmänt är globala it-investeringar fortsatt stora även om teknikbolagen värderats ner. Det är en helt annan situation än vid it-bubblan i början av 2000-talet. Då såg vi extremt höga värderingar och stora investeringar i affärsmodeller som var tveksamma, säger Johan Söderström.

I dag menar han att de stora teknikbolagen är lågt värderade givet deras tillväxt och lönsamhet. Han tar som exempel de mest kända ur den så kallade FAANG-konstellationen, alltså en akronym av initialerna för Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google.

– Det finns företagsspecifika problem. Exempelvis genomgår Facebook en förtroendekris och Apple är i en ovanlig situation där volymerna i telefonförsäljningen faller. Men samtidigt växer Facebooks intäkter med 20 procent och värderas ändå till nivåer som knappt växande bolag värderas till. Apple följer ungefär samma mönster, säger Johan Söderström och fortsätter:

– Amazon är ett investeringstungt företag så där kan vi få se en förbättring av marginalerna framöver. Google är i förhållande till bolagets tillväxt och lönsamhet en billig aktie. Jag kan därför inte säga att tekniksektorn står vid vägs ände.


Rotation från teknik till hälsa
Men Johan Söderström förstår att man kan betrakta frågan ur ett annat perspektiv. Avmattningen i världsekonomin är otvetydig, Kina saktar in investeringstakten och handelspolitiken svänger fram och tillbaka.

Då kan närliggande sektorer som hälsa och läkemedel, men även telekom, se mer attraktiva ut. Deras intäkter är mindre känsliga för sämre konjunktur och erbjuder enligt många en motståndskraft och säker tillflykt när sämre tider råder på aktiemarknaden.

– Då får man en rotation ut ur tekniksektorn och in i hälsobolagen. De står emot en lågkonjunktur lite bättre och det går att dra in pengar här när de stora läkemedelsbolagen i dag är lågt värderade, säger Johan Söderström.

Han påpekar samtidigt att hälsobolagen har en del utmaningar. Läkemedel är dyra, särskilt i USA, och det finns därför en strukturell press på just läkemedelspriserna. Bolagen uppvisar även lägre tillväxt än tekniksektorn. De två sektorerna blir därför varandras motpoler, och enligt Johan Söderström kokar allting ner till hur mycket man fokuserar på de makroekonomiska faktorerna och hur ens investeringshorisont ser ut.

– Tekniksektorn är den mest känsliga för konjunkturens utveckling, men långsiktigt lämnar man den inte. I förhållande till tillväxten så finns ingen bättre sektor.


Halvledare och mjukvara är intressanta
Johan Söderström ser flera ljusglimtar mellan orosmolnen. Det finns många billiga halvledarbolag, exempelvis NXP semiconductors som säljer små kontrollenheter och halvledarkretsar till bilindustrin. Eftersom elinnehållet i bilarna ökar stadigt är därför ett sådant bolag intressant på lång sikt. Ett liknande bolag är innehavet Infineon, som tillverkar halvledare för att hantera elkraften i elbilar och hybrider, som på sikt blir allt mer intressant.

Men även en gammal drake som Microsoft har nu något av en ny vår. Efter bolagets lyckade omställning till molndrivna tjänster växer Microsoft snabbare än de gjort på länge. Det är väldigt sällsynt att en sådan utveckling ses hos så pass etablerade bolag, enligt Johan Söderström.

– Gruppen unga och snabbt växande mjukvarubolag som arbetar med mjukvara som ett abonnemang står ut något då de är högt värderade men är samtidigt intressanta av andra skäl. De är exempelvis mindre känsliga för konjunkturen och investerar i princip alla vinster i marknadsföring, avslutar Johan Söderström.


Vill du läsa mer om fonden Ny Teknik kan du klicka här, och vill du köpa andelar i fonden klickar du här.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se