Utblick ger dig veckovisa genomgångar av ett specifikt affärs- eller intresseområde, läget på marknaderna och de senaste investeringstankarna.

I dag gästar Rikard Forssmed, förvaltare för Swedbank Robur Amerikafond, för att förklara fondens arbete och det särskilda fokuset på generationerna födda på 80-, 90- och 2000-talet.

Swedbank Analys aktiestrateg Mattias Isakson är med för att redogöra för läget på marknaderna inför rapportsäsongen. Vad är förväntningarna och finns det något som kan förändra synen på framtiden?

Slutligen medverkar Swedbank Analys investeringsstrateg Robert Oldstrand med kommentarer kring senaste uppdateringen av Fokusportföljen. Läs mer om uppdateringen här: Kambi och koppar in – kartong ut.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan