På marknader nära och fjärran förbereds nu inför den höstflod av delårsrapporter som kommer. Det kan bli mycket information samtidigt, liksom rusningar till och från vissa aktier.

Därför är det klokt att inför detta ta en titt på vad analyshusen på aggregerad basis har för syn på olika sektorer och aktier. Vilka är egentligen de mest köpvärda aktierna om samtliga analytikers bedömningar vägs samman? Det finns flera sätt att svara på frågan. Men först måste den bakomliggande metodiken förklaras.

I informationssystemet Bloomberg finns analyshusens rekommendationer samlade. Varje bolag kan därför ges ett rekommendationsvärde mellan 1 och 5, beroende på den genomsnittliga rekommendationen i bolaget. En femma innebär att samtliga analyshus rekommenderar köp, medan en etta innebär att samtliga analyshus rekommenderar sälj. Aktier som följs av färre än fem analyshus har i denna sammanställning sorterats bort.

Bland de bolag som analytikerkollektivet på en aggregerad basis har en positiv vy till, och där Kepler Cheuvreux har rekommendationen Köp, återfinns exempelvis Ahlstrom-Munksjö, Gränges, Husqvarna, Recipharm, Lucara Diamond och Saab. Det är dock inom en annan sektor som några av de absoluta favoriterna återfinns.

– Den senaste tiden har spel- och bettingbolag generellt sett haft en kursmässigt svag utveckling. Samtidigt är det en sektor där flera av analytikernas favoriter återfinns, exempelvis Catena Media och Leovegas som hamnar högt i denna sammanställning och som även Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux är positiva till, säger Martin Hallström, marknadsstrateg Swedbank Analys.

Övriga bolag inom spel- och bettingsektorn med köprekommendation är Kambi, Kindred och MRG. Läs mer i denna sektoranalys: Svenska spelbolag välpositionerade för nya regler.

Analyshusens aktiefavoriter oktober 2018
Academedia (5,00)Catena Media (5,00)
Hansa Medical (5,00)Leovegas (5,00)
SAS (5,00) Ahlstrom-Munksjo (4,75)
Intern. Petroleum (4,75)Semafo (4,69)
Africa Oil (4,60) Hoist (4,60)
Gränges (4,60)Scandi Standard (4,60)
Recipharm (4,57)Lucara Diamond (4,56)
Saab (4,56)Husqvarna (4,56)


Ett annat sätt att se på analyshusens favoritaktier är ett omvänt resonemang som bygger på att lyfta bolag som analyshusen generellt sett inte favoriserar men som Kepler Cheuvreux samtidigt menar är köpvärda. 

– Har Kepler Cheuvreux rätt i sin analys kommer aktiekursen således att drivas uppåt i takt med att övriga analyshus justerar upp prognoser och rekommendationer. Exempel på sådana bolag är ICA Gruppen och Tele 2, säger Martin Hallström.

Aktier med lågt rekommendationsvärde

ICA Gruppen (2,13)Tele 2 (3,05)
Elekta (3,06)Boliden (3,12)

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan