Vi är halvvägs genom rapportsäsongen. Hur har det gått såhär långt?
– Så här långt i rapportperioden kan konstateras att många bolag faktiskt kommit med bra rapporter men att aktierna ändå haft svårt att prestera. I synnerhet har det gällt de cykliska bolagen då marknaden är oroad för effekterna av handelshinder och konjunkturen i stort. I de fall rapporterna kommit in sämre än väntat har marknadens dom varit hård i form av kraftiga kursfall.

Är det något särskilt som stuckit ut?
– Ett exempel är Volvo som trots en bra rapport ändå slutar ner ett par procent medan Atlas Copco som inte riktigt infriade förväntningarna var ner drygt sju procent.

– Ännu större negativa kursreaktioner utlöstes exempelvis i SAAB av den annonserade nyemissionen, i Boliden av större aviserade investeringar än förväntat för nästa år och av Veoneer av neddragna prognoser från bolaget.

– På den positiva sidan kan nämnas bankerna Swedbank och SEB som båda noterade stigande kurser efter att ha levererat solida rapporter.


Klicka här för att läsa mer om fonden.

Vill du köpa andelar i Swedbank Robur Sverigefond kan du klicka här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan