- Gemensamt för onoterade-, ägarledda- och avknoppade bolag är att de historiskt sett skapat en överlägsen lönsamhet, men på lite olika sätt. Vi har presenterat fonden på ett stort antal kundträffar runtom i Sverige, och vi har fått mycket positiv respons från våra kunder, säger Henrik Carlman.

Swedbank Robur Fokus förvaltas av Henrik Carlman och Johan Strand som båda har lång och gedigen erfarenhet av aktieförvaltning, både lokalt och globalt. 

Läs mer här


Fakta Swedbank Robur Fokus 
Passar den som vill ha ett långsiktigt sparande och som ser möjligheterna med investeringar i onoterade, ägarledda och avknoppade bolag. Man bör ha en sparhorisont på fem år eller längre och möjlighet att placera minst 100 000 kronor som startbelopp.

  • Fonden startar den 8 oktober 2018.
  • Handel sker kvartalsvis, nästa bryttid för köp är den 19 december 2018.
  • Det minsta startbeloppet som kan placeras är 100 000 kronor. 
  • Handel med fonden sker genom Swedbank eller sparbankerna (ej digitalt). 
  • Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.