Bolag som arbetar med vattenförsörjning verkar inom en delvis defensiv bransch. Vatten är livsviktigt och efterfrågan är stor oavsett konjunkturläge. Å andra sidan är vatten en viktig komponent inom industrin, varför efterfrågan trots allt delvis blir cyklisk. Det unika med vatten är att det är just – unikt. När det gäller exempelvis fossila bränslen eller kärnkraft så letar vi efter miljövänliga substitut, men när det gäller vatten finns ingen sådan lösning. Vatten är vad det är och vi måste lära oss att ta vara på det vatten som vår jord har att erbjuda. Lösningen är tillvaratagande och effektivisering och det finns ett antal bolag som arbetar för detta.

För dig som tror att bolag inom vattenhanteringsområdet har framtiden för sig så finns den återbetalningsskyddade placeringen SPAX Nu Vatten. SPAX Nu Vatten följer en aktiekorg med åtta bolag och ger en bred och global exponering mot bolag med koppling till vattenhantering. Tror du på vattenhanteringsområdet så har du med SPAX Nu möjlighet att ta del av eventuell uppgång i aktiekorgen. Det fina med placeringsformen är att du samtidigt kan känna dig trygg om marknaden ändå skulle falla. Du vet nämligen på förhand vilket belopp du som lägst får tillbaka på återbetalningsdagen, oavsett hur marknadsutvecklingen sett ut.

Varför placera i SPAX Nu Vatten?

  • Betydande investeringar inom området vatten är nödvändiga för att möta framtida behov.
  • En växande befolkning i tillväxtländerna ökar behovet av nyinvesteringar i infrastruktur för vattenhantering.
  • Infrastrukturen för vattenhantering i OECD-länderna är ålderstigen med behov av investeringar.
  • Underliggande bolagskorg innehåller aktier inom sektorer med förväntad hög tillväxt.
  • Återbetalningsskydd, om underliggande bolagskorg faller får du ändå tillbaka det återbetalningsskyddade beloppet. Det återbetalningsskyddade beloppet är nominellt belopp minus avgiften på en procent per år.

Läs mer om SPAX Nu Vatten, bolagen i korgen samt risker och möjligheter med placeringen på swedbank.se/struktprod

Viktig information

All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst artikeln. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan