Byggbolaget Skanska väntas bekräfta stabila till starka marknadsförhållanden i årets tredje kvartalsrapport 8 november. En lägre orderingång än normalt i detta kvartal ska inte tolkas för negativt utan ska ses som en följd av ledningens fokus på vinst före volymer. Därtill har man sedan 2002 haft en stabil eller stigande direktavkastning, en utdelningshistorik som med säkerhet fortsätter under 2018. Rekommendationen Köp upprepas liksom riktkursen.

Än muntrare kan framtiden sägas vara för norska plasthanteringsbolaget Tomra, som Kepler Cheuvreux nyligen inlett bevakning på. Världens omställning mot mer hållbara konsumtionsmönster gör att fler länder efterfrågar pantsystem och sorteringslösningar för förpackningar. Det finns enorma möjligheter för Tomra att kapitalisera på de världstrender som växer sig allt starkare. Läs mer om bolaget och framtiden i denna djuplodande artikel: Tomra vinnare på globala plasttrender. Köprekommendation utfärdas till riktkursen 250 norska kronor.

Finska däcktillverkaren Nokian Renkaat har en enastående historik vad gäller tillväxt för intäkter och resultat det senaste kvartsseklet – en resa som ser ut att kunna fortsätta kommande decennium. Den ryska bilindustrins återhämtning, en stark vinterdäckssäsong och bolagets expansion med en tredje fabrik (byggs i Tennessee, USA) skänker alla stöd åt hög framtida tillväxt. Sett till bilindustrin är Nokian ovanligt dyrt, men har ett väldigt starkt varumärke och låg exponering mot bilkonjunkturen. Rekommendationen Köp upprepas liksom riktkursen.

Fastighetsbolag är annars i ropet i veckans Aktienytt. Såväl Balder som Fabege och Wihlborgs är favoriter inom sektorn. Läs mer om favoriterna i denna fördjupande artikel.

Läs hela Aktienytt för vecka 40 här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan