Kepler Cheuvreux syn på Boliden

 • Har visat hur effektiv den integrerade modellen med gruvor och smältverk är
 • Höga malmhalter i gruvorna, stark produktion i smältverken
 • Bolaget kapitaliserar på stark basmetallmarknad, potential för extrautdelningar
 • Rekommendation Köp
 • Riktkurs 325 kronor.

Kepler Cheuvreux syn på Kambi

 • Marknaden för sportspel online öppnas i USA efter ny dom i Högsta domstolen
 • Redan skrivit avtal med tre kunder att leverera sportspelstjänster, fler förväntas
 • USA-marknaden kan ge 20 miljoner dollar i intäkter år 2020 och 60 miljoner år 2023
 • Rekommendation Köp
 • Riktkurs 253 kronor.

Kepler Cheuvreux syn på Stora Enso

 • Bolaget inleder nu sin skördetid efter omfattande strategiförändringar
 • Stora investeringar börjar nu ge utdelning
 • Marknaden för pappersmassa är stark
 • Lönsamheten väntas förbättras kraftigt på sikt
 • Rekommendation Köp
 • Riktkurs 16,50 euro.

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Swedbank överviktar fortsatt aktier på bekostnad av räntor i Investeringsstrategin. På aggregerad sektorbasis är Swedbank överviktade i konjunkturkänsliga bolag och balanserar upp det med övervikt inom fastighet/bygg samt telekomoperatörer. Man har ingen exponering mot IT och hälsovård.

Till Fokusportföljen.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan