USA har tidigare varit mycket motståndskraftigt givet en allt stramare penningpolitik. Nedgången som nu skett tillskrivs att investerarkollektivet nu åter fokuserar på en kommande lägre global tillväxt, stigande räntor och en eskalering av handelskonflikten. Detta i sig är inget nytt som kommit till marknaden utan är snarare ett skiftat fokus av uppmärksamheten. 

Oro kring räntor där den senaste tidens Fed-höjning och ränteuppgång väckt en del funderingar kring värderingen i främst Tech-sektorn i USA innebar att S&P500 igår föll 3,3 procent, medan Nasdaq föll 4 procent, största tappet sedan 2016. Detta är den största nedgångsdagen sedan Brexit men det är också den största nedgången under Trumps tid som president.

Något som fick President Trump att återigen bortse från tidigare presidenters förhållningssätt att inte kritisera Fed då han Twittrade”The Fed is making a mistake. They’re so tight. I think Fed has gone crazy” Trump har många gånger refererat till den positiva utvecklingen på aktiemarknaden som ett bevis på att hans politik fungerar.

Vi har i strategin flaggat för en potentiellt volatilare börs när fokus inte ligger på bolagens rapportering och vinsttillväxt, och snarare sett ökad volatilitet som ett köptillfälle än en signal att man ska sälja. Vi har kanske snarare blivit förvånade över hur stabil marknaden var under september och inledningen av oktober.

Ur ett allokeringsperspektiv är det dock värt att betona att vi i dagsläget inte ser att något har förändrats ur ett fundamentalt perspektiv. Det har således inte skett något geopolitiskt eller makromässigt som föranleder oss att på något sätt skifta vår i grunden fortsatt positiva vy till aktiemarknaden. De långa räntorna har kommit upp i USA, där 10-åringen nu handlas kring 3,15 procent och 2-åring kring 2,83 procent. Enligt vårt huvudscenario i den senaste investeringsstrategin ser vi också att räntorna kommer att fortsätta stiga framöver, om än inte i rådande takt. Vi ser dock inte att ränterisken i dagsläget är alarmerande för den underliggande konjunkturen eller aktiemarknaden. Således menar vi att det mesta talar för en fortsatt god konjunktur framöver och att det kommer spilla över i en fortsatt god vinsttillväxt.


Stark rapportsäsong väntas
Däremot behöver rapportsäsongen bekräfta att en fortsatt stark efterfrågan råder, samt att det fortsatt finns optimism om framtiden, för att investerarkollektivet ska kunna fortsätta driva aktiemarknaden vidare uppåt. Vi förväntar oss också en stark rapportsäsong för det tredje kvartalet, där aktiemarknaden kan fortsätta stiga med stöd från vinsttillväxt i bolagen. Med en stark rapportsäsong torde också flödena kunna reversera tillbaka in i aktiemarknaden igen. Vi vidhåller därmed vår positiva vy till aktiemarknaden trots rådande turbulens och ökade volatilitet, då vi inte ser att något fundamentalt förändrats och att ränterisken för stunden är något överdriven. Vi inväntar således med tillförsikt ny information från bolagen i form av de inkommande rapporter som nu stundar kommande veckor. Det är dock inte osannolikt att vi kan komma att ha en tid med ökad volatilitet framför oss. Men rapportsäsongen möjliggör att fokus flyttar över till vinsttillväxten och bolagens utsikter igen.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan