De amerikanska aktiemarknadernas nedgång förstärktes tydligt efter den svenska börsens nedgång igår och drog även med sig de asiatiska börserna under natten. S&P 500 hade sin fjärde sämsta dag hittills i år. Vi behöver dock bara gå tillbaka till den 10 oktober för att hitta en något större nedgång för S&P 500.

Återigen ser vi ingen direkt utlösande faktor till nedgångarna. De stora frågetecknen kring konjunkturutvecklingen, ränteuppgången och handelsdispyten har funnits med i bilden under en lång tid. Det är däremot tydligt att investerares syn på risk har förändrats snabbt och markant de senaste veckorna och när marknaden då börjar gå ner accelererar kraften snabbt när tekniska säljflöden aktiveras.


Igår publicerades bland annat statistik de preliminära inköpschefsindexen för många länder och utfallen gav skilda bilder av USA och Europa. I USA steg och överraskade både tjänste- och industrisektorn positivt medan det var precis

motsatsen i Europa. Detta anser vi ger fortsatt stöd för vår övergripande bild att de grundläggande förutsättningarna ser bättre ut i USA än i Europa.

Inköpschefer i all ära men nu mitt i rapportsäsongen så är det rimligtvis där huvudfokus ligger. I USA så har rapportsäsongen hittills överraskat positivt men vi ser som sagt att det inte får genomslag i den övergripande kursutvecklingen. I Sverige har vi ett mer blandat utfall av rapporterna men gemensamt är att, med ett fåtal undantag, så har kursutvecklingen varit negativ. Det är tydligast inom den konjunkturkänsliga sektorn, besvikelser straffas med kraftiga nedgångar men även positiva överraskningar har i ett antal fall resulterat i kursnedgångar. Detta ser vi som ett tecken på att investerare, för stunden i alla fall, förväntar sig en svagare konjunkturutveckling och att de inte tror att vinstestimaten kommer att infrias. I rådande marknadsoro lägger man mindre vikt vid en attraktiv värdering.

Risken i vår övervikt av aktier har ökat de senaste veckorna och vi följer den närmaste utvecklingen extra noggrant för att se om det finns anledningar att ändra det underliggande scenariot. I ett relativt perspektiv känner vi oss fortfarande komfortabla med vår största regionala övervikt, USA. Detsamma gäller finansieringen av denna, det vill säga undervikten av Europa.