OMXS30 åter i häradet av årshögsta 

Med stöd från en stark kursutveckling i H&M i samband med dess rapport för det tredje kvartalet nådde så storbolagsindexet OMXS30 under veckan åter upp mot tidigare årshögstanivåer. Då det inte varit någon bredd i uppgången bortom H&M, är det dock svårt att i detta läge se indexet etablera sig över denna utbudszon utan någon ytterligare katalysator. Det var också från just dessa nivåer som förnyat säljtryck fick börsen att vända ner i slutet av augusti, vilket indikerar att det latenta utbud som finns i detta härad ännu inte till fullo är absorberat. 

Möjliga katalysatorer för en förstärkning av rådande sentiment som skulle kunna få börsen att åter bli tydligt efterfrågestyrd skulle kunna vara en deskalering av handelskonflikten mellan USA och Kina, eller om bolagen i den kommande rapportsäsongen bekräftar en fortsatt stark underliggande marknad och optimism om framtiden.

Utöver H&M utvecklades även bland annat Lundin Petroleum och Saab starkt under veckan. Uppgången i Lundin Petroleum drevs av en framgångsrik utvärderingsborrning på dess Altafyndighet samt en stark oljeprisutveckling, medan Saab steg på beskedet att samarbetspartnern Boeing fått en amerikansk order på skolflygplanet T-X.


Positiv underton i OMXS30, men sentimentet sätts på prov kring 1680

Efter att OMXS30 under torsdagen som högst noterat 1677 vände så börsen tillbaka under fredagen och på veckobasis stängde indexet oförändrat. Detta indikerar således att det fortsatt finns ett säljtryck som materialiserar sig i häradet kring 1680 och som måste absorberas innan ytterligare uppgångar kan ha förutsättningar att ta vid.

En etablering över detta härad vore dock tekniskt konstruktivt och skulle indikera att börsen åter vore efterfrågestyrd, varför vi då i första hand skulle kunna böra blicka mot alla tiders högsta nivå för OMXS30 som nästa anhalt.  

Stöd på nedsidan återfinns nu i första hand kring 1635-1645, vilket därefter följs av häradet kring 1585-1600. Detta senare stödområde är viktigt ut ett strukturellt perspektiv och etablering under dessa nivåer skulle indikera teknisk svaghet och risk för ytterligare säljtryck. 

Läs mer: Teknisk Analys OMXS30 20180926 – Åter i närheten av årshögsta

Se mer: Teknisk Analys OMXS30 - EFN 26/10 

För att ge en förklaring till hur sentiment och marknadspsykologi påverkar utvecklingen av marknadspriset på finansiella tillgångar, samt varför medfödda beteendemönster och psykologiska bias ligger till grund för det säljtryck som nu finns i OMXS30 i häradet  kring 1630-1680, var Martin Hallström, marknadsstrateg på Swedbank, under veckan med på EFN i ett program om just marknadspsykologi och Teknisk Analys. 

Är du intresserad av att få en djupare förståelse för hur medfödda beteendemönster styr vårt agerande, och hur dessa via teknisk analys av historisk prisutveckling kan bli analyserbara, rekommenderas denna sändning om marknadspsykologi och Teknisk Analys. Dessutom gås bland annat även storbolagsindexet OMXS30 igenom ur ett marknadsspykologiskt perspektiv.


Mest köpta och sålda aktier under vecka 39

Det var en mycket hög handelsaktivitet under veckan, vilken dock nära nog helt präglades av handeln H&M.  Precis som föregående vecka var nämligen H&M den mest sålda aktien, där utflödet faktiskt var i paritet med det totala nettoinflödet i samtliga övriga aktier. Utöver H&M skedde även visst negativt nettoflöde i Swedbank, Hansa Medical, och Paradox.

Nettoköp under veckan skedde i Telia, ABB, Oasmia, Volvo och Saab. Efter det att Oasmia fick en positiv rekommendation från europeiska läkemedelsmyndighetens rådgivande kommitté  CHMP angående bolagets registeransökan för Apalea har aktien stigit mycket kraftigt den senaste tiden. Även Saab utvecklades starkt under veckan, efter det att den amerikanska ordern på skolflygplanet T-X tilldelats samarbetspartnern Boeing. 


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 39

Ökat nettoinnehav i kronor
1 TELIA COMPANY
2 ABB LTD
3 OASMIA PHARMACEUTICAL
4 VOLVO B
5 SAAB B
6 KINNEVIK B
7 ESSITY B
8 AUTOLIV INC. SDB
9 ELECTROLUX B
10 JM
11 NORDEA BANK
12 TRELLEBORG B
13 SKANSKA B
14 MODERN TIMES GROUP B
15 INTRUM AB
Minskat nettoinnehav i kronor
1 HENNES & MAURITZ B
2 SWEDBANK A
3 HANSA MEDICAL
4 PARADOX INTERACTIVE
5 BRINOVA FASTIGHETER B
6 ICA GRUPPEN AB
7 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
8 LUNDIN PETROLEUM
9 CINNOBER FINANCIAL
10 OREXO
11 BOLIDEN
12 SCANDI STANDARD AB
13 AXFOOD
14 D. CARNEGIE & CO B
15 SANDVIK

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan