Stundande rapportsäsong sätter tonen

Marknadssentimentet, och börsen med det, har i år successivt förstärks i samband med kvartalsrapporterna för det första och det andra kvartalet. Sedan en dryg månad tillbaka har dock storbolagsindexet OMXS30 konsoliderat sidledes i en sentimentsmässigt viktigt utbudszon strax under de tidigare årshögstanivåerna i häradet kring 1680. 

Anledningen till att indexet inte lyckats ta sig vidare upp till nya årshögstanivåer, trots en positiv underton och ett starkt sentiment, beror i mycket stor utsträckning på att det finns ett naturligt säljtryck som successivt kommer ut i marknaden vid rådande nivåer. Detta förhöjda utbud drivs i stor utsträckning av medfödda beteendemönster, vilket har sitt ursprung i den sentimentsförsvagning som skedde i samband med den sättning som skedde föregående sommar. 

Om en dryg vecka drar så rapportsäsongen för det tredje kvartalet igång. Sannolikheten är stor att denna rapportsäsong kan bli den katalysator som får börsen att inleda en större rörelse. Än så länge står det dock skrivet i stjärnorna åt vilket håll denna rörelse kommer att ske. 

Ur ett sentimentsperspektiv skulle dock en etablering i OMXS30 över 1680 indikera att inte bara en stark rapportsäsong stärkt sentimentet, utan också att det förhöjda utbud som hämmat aktiemarknaden alltsedan sommaren 2017 nu till fullo absorberats av marknaden. På samma sätt skulle en återetablering i OMXS30 under 1580 vara en tydlig indikation på ett försvagat sentiment och ökad sannolikhet för att vidare nedgångar på börsen kommer att ske. 

Oavsett hur utkomsten blir torde dock denna rapportsäsong sätta sina tydliga spår i sentimentet, varför det inte är särskilt troligt att OMXS30 efter rapportsäsongen skulle fortsätta handlas i den senaste månadens konsoliderande handelsintervall.

Läs mer: Teknisk Analys OMXS30 20181003 – Laddar för större rörelse


Mest köpta och sålda aktier under vecka 40

Handelsaktiviteten under föregående vecka var något lägre än vanligt, där det inte krävdes särskilt stora nettoförändringar för att ta sig in på topplistan. De aktier som främst köptes under veckan var bankerna Swedbank och Nordea. Även Nokia, Trelleborg, ABB, och SKF nettoköptes under veckan. 

De aktier som investerarkollektivet på aggregerad basis valde att minska sin exponering mot var Hansa Medical, H&M, Boliden, Saab, och Epiroc.


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 40

Ökat nettoinnehav i kronor
1 SWEDBANK A
2 NOKIA
3 NORDEA BANK
4 TRELLEBORG B
5 ABB LTD
6 SKF B
7 TELIA COMPANY
8 INVESTOR B
9 VOLVO B
10 LOOMIS B
11 INTRUM AB
12 ESSITY B
13 KINNEVIK B
14 DOMETIC GROUP
15 LEOVEGAS
Minskat nettoinnehav i kronor
1 HANSA MEDICAL
2 HENNES & MAURITZ B
3 BOLIDEN
4 SAAB B
5 EPIROC A
6 ERICSSON B
7 SOBI
8 ASTRAZENECA
9 SKÅNSKA ENERGI B
10 KESKO OYJ A
11 SBB
12 FORTNOX
13 AFRICA OIL CORP.
14 SSAB B
15 EPIROC B

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan