Börsoro drivet av sentimentsskifte..

De amerikanska börserna har haft en mycket stark utveckling alltsedan i våras och så sent som i slutet av september noterade börsindexet S&P500 en ny alla-tiders-högsta-nivå. Under föregående vecka skiftade dock marknadssentimentet, där oro tog överhanden och de globala börserna föll kraftigt. Fram till dess hade inte minst börsen i USA varit mycket motståndskraftig, givet den allt stramare penningpolitiken. 

Vi ser inte att något nytt tillkommit marknaden, utan att det istället i stor utsträckning rör sig om ett skifte av uppmärksamhet, där investerarkollektivet under veckan på aggregerad basis lade mer av sitt fokus på kommande lägre global tillväxt, stigande räntor och en eskalering av handelskonflikten. En initialt ökad riskaversion och nedgång ledde så till ytterligare utförsäljningar och en tilltagande nedgång på börsen.

Att denna typ av rörelser uppstår på aktiemarknaden är högst naturligt om man betänker att alla finansiella tillgångar prissätts av människor. Detta innebär således att det är människors agerande som avgör hur börsen kommer att utveckla sig, och då mänskliga beteendemönster så som rädsla, girighet och flockmentalitet styr vårt beslutsfattande kommer detta också styra kursutvecklingen, inte minst på kortare sikt. 

Då en nedgång inleds, oavsett anledning därtill, kommer därmed känslor av rädsla och girighet på aggregerad basis infinna sig, och tillsammans med en medfödd flockmentalitet tenderar stora delar av kollektivet agera på ett sätt som gör att en initial rörelse kan komma att förstärkas och utvecklas långt bortom vad som går att förklara ur ett fundamentalt perspektiv. 

I en dylik positiv återkopplingscykel kan således en initial och modest nedgång förstärkas av utlösta stoploss-nivåer och vinsthemtagningar, som i sin tur driver ner aktiemarknaden för att utlösa ytterligare stoploss-nivåer och vinsthemtagningar. Detta kan således skapa en helt flödesstyrd prisutveckling som driver och förstärker sig själv, snarare än att den drivs av fundamenta eller inkommande nyheter.

Vi ser således inte att någon materiell förändring skett den senaste tiden ur ett fundamentalt perspektiv. Inget geopolitiskt eller makromässigt har hänt som skulle föranleda en skild vy nu från vad den var för en vecka sedan. Vi bedömer också fortsatt att rapportsäsongen för det tredje kvartalet kommer att bekräfta en stark vinstutveckling. Som en katalysator för ett stärkt marknadssentiment krävs nu dock en stark rapportsäsong, där det även fortsatt andas optimism om framtiden.

Fundamenta är dock som sagt endast en av beståndsdelarna som avgör den mer kortsiktiga marknadsprisutvecklingen, där den andra beståndsdelen är sentiment. Inte minst i år har också just sentimentet varit ytterst avgörande för hur aktiemarknaden utvecklats i Sverige. 

Av den anledningen kan det utöver att följa rapportsäsongen också vara högst intressant att följa själva prisutvecklingen på de större globala aktiemarknaderna, för att på så sätt försöka få en uppfattning om vid vilka nivåer som ett sentimentsskifte kan inträffa som skulle kunna skapa ett utbudsdrivet respektive efterfrågedrivet sentiment, oberoende av hur fundamentan i övrigt utvecklar sig.

För att erhålla en djupare förståelse och förklaring till hur sentiment och marknadspsykologi kan påverka utvecklingen av marknadspriset på finansiella tillgångar, samt hur medfödda beteendemönster och psykologiska bias legat till grund för det säljtryck som funnits under året i OMXS30 i häradet  kring 1630-1680 rekommenderas detta inslag på EFN om marknadspsykologi och Teknisk Analys, där Martin Hallström, marknadsstrateg på Swedbank, behandlar just marknadspsykologins inverkan på prisutvecklingen. 

Se mer: Hur marknadspsykologi påverkar prisutvecklingen - EFN 26/9 

Läs mer: Hur medfödda beteendemönster påverkar ditt beslutsfattande
Läs mer: Vad sker vid olika typer av återkopplingscykler 


Sentimentmässigt avgörande nivåer för OMXS30

Under veckan föll OMXS30 med hela 6% och stängde i fredags till 1536. Indexet ligger i och med denna nedgång på minus för helåret. Ur ett sentimentperspektiv återfinns nu viktiga tekniska stödnivåer i häradet kring 1500-1520. Skulle börsindexet etableras under dessa nivåer ökar sannolikheten för ett kraftigt försvagat sentiment, där marknadens aktörer, drivna av rädsla och flockmentalitet, presser ner aktieindexet mot än lägre nivåer. 

Ett härad på ovansidan som är sentimentsmässigt viktigt återfinns nu kring 1600. Ett brott av denna nivå skulle med stor sannolikhet stärka sentimentet och få börsen mer efterfrågedriven igen, där nästkommande motstånd och utbudszon därefter återfinns kring 1640-1680. 

En tydlig katalysator för aktiemarknaden är nu den stundande rapportsäsong som drar igång under innevarande vecka, vilken med stor sannolikhet kan sätta stora spår i rådande sentiment.

Läs mer: Teknisk Analys OMXS30 20181003 – Laddar för större rörelse


Mest köpta och sålda aktier under vecka 41

Trots den mycket höga volatiliteten satt Swedbank och sparbankernas kunder i stor utsträckning stilla i båten under föregående vecka. Handelsaktiviteten var nämligen mycket låg, åtminstone vad gäller nettoförändringar på aggregerad basis. Det är därmed mycket svårt att dra några slutsatser om de bolag som hade negativa utflöden under veckan, då summorna är alldeles för små för att kunna sägas representera investerarkollektivet som en helhet. Den mest sålda aktien under veckan var dock SOBI, som nu fallit över 16% de senaste två veckorna. Orsaker till nedgången kan vara att Sobis Anago-studie visat på negativa resultat, samt att Roches hemofililäkemedel Hemlibra nu fått godkännande från FDA.

Bland de mest köpta aktierna återfinns Investor, Volvo och ABB. Dessa bolag hade alla en svag utveckling under veckan och samtliga föll mer än marknaden i helhet, varpå investerarkollektivet passat på att nettoköpa i nedgången. Övriga aktier som nettoköptes under veckan var Lundin Petroleum, Nordea, Electrolux och Intrum.


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 41

Ökat nettoinnehav i kronor
1 SWEDBANK A
2 INVESTOR B
3 VOLVO B
4 ABB LTD
5 LUNDIN PETROLEUM
6 NORDEA BANK ABP (SE LINE)
7 ELECTROLUX B
8 INTRUM AB
9 SANDVIK
10 TELIA COMPANY
11 ALFA LAVAL
12 SKF B
13 VEONEER INC SDB
14 EPIROC A
15 NETENT B
Minskat nettoinnehav i kronor
1 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
2 BIOTAGE
3 HENNES & MAURITZ B
4 CAPIO
5 ICA GRUPPEN AB
6 SKÅNSKA ENERGI B
7 NOLATO B
8 ELEKTA B
9 SAS
10 HANDELSBANKEN A
11 ESSITY B
12 AKELIUS RESIDENTIAL PREF
13 LATOUR B
14 BOLIDEN
15 SALTÄNGEN PROPERTY