Tilltagande riskaversion

Under den gångna veckan nåddes kulmen av rapportsäsongen i Sverige, då hälften av bolagen på OMXS30 rapporterade för det tredje kvartalet. Nedgången som inleddes i början av oktober har också fortsatt och  börsen stängde tre procent lägre för veckan. Även börserna i USA hade en svag vecka, där börsindexet S&P500 föll närmare fyra procent. Denna veckas nedgång innebär därmed också att hela årets börsuppgång nu är utraderad. 

Det är tydligt att ett negativt sentimentskifte skett hos investerarkollektivet, där pessimismen tilltagit och där ett negativt tolkningsföreträde nu råder. Överlag har nämligen rapportsäsongen hittills överraskat positivt, vilket dock på intet sätt fått genomslag i den övergripande kursutvecklingen. Investerarkollektivet verkar således förvänta sig en svagare konjunkturutveckling framöver, där vyn är att rådande vinstestimat inte kommer att infrias.

Ur ett sentimentperspektiv är rapportreaktionen minst lika viktig som själva rapportutfallet, och det faktum att rapporterande bolags aktier generellt fallit trots rapporter som kommit in i linje eller slagit förväntningarna, tyder onekligen på att ett negativt sentimentskifte skett i marknaden. Utifrån den senaste tidens kursutveckling kan det också konstateras att den tekniska vyn tagit strukturell skada, då det tekniska stödområdet i häradet kring 1500-1520 nu brutits.

Detta indikerar nämligen att köparna inte lyckats absorbera de säljflöden som kommit in i marknaden den senaste tiden, och att säljarna nu, drivna av rädsla och flockmentalitet, tagit kontroll i marknaden. Då aktiemarknaden har en omvänd efterfrågekurva innebär det också att trender som uppstår tenderar att förstärka sig själv och utvecklas långt bortom vad som går att förklara ur ett fundamentalt perspektiv. Människor agerar nämligen inte rationellt, utan känslor och medfödda beteendemönster har en långt starkare påverkan på de beslut som fattas.

Vad vi dock också kan notera i den tekniska analysen är att det amerikanska börsindexet S&P500 efter den nedgång som skett under oktober nu är extremt översåld, samtidigt som det råder en positiv momentumdivergens. Det skulle därför inte vara osannolikt att det inom kort kan komma en generell upprekyl på aktiemarknaden.

Till motsatsen bevisats och OMXS30 återetablerat sig över häradet kring 1600 torde dock, ur ett tekniskt perspektiv, en eventuell återhämtning i dagsläget just ses som en upprekyl snarare än något annat.

Läs mer: Teknisk Analys OMXS30 20181024 – Molnen hopar sig


Mest köpta och sålda aktier under vecka 43

Under föregående vecka föll det svenska storbolagsindexet OMXS30 med omkring tre procent. På aggregerad basis höll dock investerarkollektivet sin aktieexponering relativt intakt, trots veckans marknadsturbulens. Mönstret från föregående vecka består således, där kunderna i Swedbank och sparbankerna fortsatt sitter still i båten.

De aktier som främst köptes under veckan var Boliden och Volvo.  Även veckan dessförinnan attraherade Volvo stort köpintresse, efter den sättning som skedde i samband med dess rapport för tredje kvartalet. Efter rapporten och den nedgång som följde höjdes rekommendationen från Behåll till Köp, med riktkursen 160 SEK.

Läs mer: Volvo – Stark Q3-rapport

Bolidens rapport föll inte riktigt marknaden i smaken, där resultatet kom in något lägre än de förväntningar som fanns. Investeringsguidningen för 2019 låg på 8 miljarder SEK, vilket var högre än marknadens förväntningar om 6 miljarder SEK. Mot bakgrund av Q3-resultatet justeras riktkursen ned till 295 SEK (325), men rekommendationen Köp kvarstår.

Läs mer: Boliden – Investerar för framtiden

Övriga aktier som köptes under veckan var Saab, SSAB, Skanska, och ABB

Den aktie som i allra störst utsträckning såldes under veckan var ICA Gruppen. Aktien har haft en svag utveckling under 2018. Under veckan inkom dock en stark rapport för tredje kvartalet, varvid aktien steg kraftigt och handlas nu i häradet kring de tidigare årshögstanivåerna från i januari. Investerarkollektivet såg uppenbarligen denna uppgång som ett säljtillfälle, där de fick en möjlighet att komma ur en aktie som under lång tid haft en svag utveckling. Vi justerar upp våra estimat med 2-3 procent efter rapporten och upprepar rekommendationen Köp, där riktkursen höjs till 330 SEK (325). 

Läs mer: ICA Gruppen – Marginalåterhämtning på väg

Övriga aktier som såldes under veckan var Swedbank, Telia, H&M, och NetEnt


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 43

Ökat nettoinnehav i kronor
1 BOLIDEN
2 VOLVO B
3 SAAB B
4 SSAB A
5 SSAB B
6 SKANSKA B
7 ABB LTD
8 SANDVIK
9 NORDEA BANK ABP (SE LINE)
10 SKF B
11 HEMFOSA FASTIGHETER
12 VEONEER INC SDB
13 INDUSTRIVÄRDEN C
14 GRÄNGES AB
15 AXFOOD
Minskat nettoinnehav i kronor
1 ICA GRUPPEN AB
2 SWEDBANK A
3 TELIA COMPANY
4 HENNES & MAURITZ B
5 NETENT B
6 BILIA A
7 CATENA MEDIA
8 MODERN TIMES GROUP B
9 ERICSSON B
10 EVOLUTION GAMING GROUP
11 MYCRONIC
12 BONAVA B
13 SKÅNSKA ENERGI B
14 KLÖVERN PREF
15 AKELIUS RESIDENTIAL PREF