Rapportsäsongen blev inte det vi hoppats på
I somras vände de starka bolagsrapporterna stämningen på aktiemarknaderna från negativ till positiv. Denna gången startade rapportsäsongen samtidigt som rädslan för den globala konjunkturen, de allt högre räntorna och effekten av handelstullarna återigen blev fokus hos investerarna.

Frågan är då hur vi ska förhålla oss till den pågående oron. På det stora hela har väldigt lite ny information kommit till marknaden de senaste veckorna, utöver bolagens alla siffror. Det rör sig däremot om ett snabbt kollektivt skifte av uppmärksamhet hos investerare. De ovan nämnda orsakerna må vara en ursäkt för detta skifte, som när det sker kan beskrivas med uttryck som ”ringar på vattnet” eller ”självuppfyllande profetia”.

När marknaden börjar säljas av vänder många momentumstrategier hos större investerare från att tidigare varit köpare i en uppåtgående marknad till att bli säljare i en nedåtgående marknad. Då tar snabbt det negativa tolkningsföreträdet över gällande fler eller alla typer av nyheter.


Oroande stämningsläge
Väl medvetna om att sådana här skiften kan komma snabbt och oväntat oroar det rådande stämningsläget oss. USA har de senaste åren varit den lysande stjärnan bland aktiemarknader, och en stor förklaring till den starka utvecklingen återfinns i teknologisektorn.

När vi nu ser att en del av de ledande teknologibolagen faller i samband med rapporterna så kan vi inte blunda för att någonting kanske håller på att förändras. Det behövs sannolikt en katalysator för att bryta pessimismen – exempelvis att ett handelsavtal mellan USA och Kina kommer till stånd.

Det behöver inte betyda något för den framtida utvecklingen på aktiemarknaden men sannolikt kommer vi inte ha samma fundamentala stöd till aktier under 2019 som vi haft under 2018. Det har vi dock varit medvetna om en längre tid. Som ett resultat av den ökade riskaversionen föll globala långräntor relativt mycket förra veckan. I exempelvis USA föll räntorna ner från 3,20 procent till 3,07 procent.

Bolagens siffror i USA fortsätter trotsallt att överraska positivt. 77 procent av de bolag som hittills rapporterat har slagit förväntningarna, och vinsterna har överträffat de högt ställda förväntningarna med drygt 6 procent. Det senare är något över snittet för de senaste fem åren.


Estimaten kan utmanas
Fler bolag nämner nu att de ser risker relaterade till bland annat handelstullar, den starka dollarn och högre löner. Detta bidrar tillsammans med svagare konjunktursignaler till att investerare tvivlar på att rådande vinstestimat kommer att hålla. Samtidigt blir jämförelsetalen, inte minst i USA, väldigt tuffa nästa år.

Med en nedgång på knappt 10 procent är S&P500-indexet tillbaka på samma nivå som i maj. Ur det perspektivet kan inte nedgången i sig anses alltför dramatisk. Det intressanta är dock att USA nu visar en så pass tydlig nedgång då den tidigare har visat sig vara exceptionellt motståndskraftig. Det innebär också att det är sannolikt där svaret på om detta är en kortsiktig korrigering eller starten på en längre nedgång går att finna.

Makrosiffror fortsätter att uppvisa styrka i USA. Bara den senaste veckan rapporterades starkare än väntade inköpschefsindex för både tillverknings- och tjänstesektorn samtidigt som BNP-tillväxten också överraskade positivt.

I Sverige har de så viktiga cykliska bolagen, med några få undantag, fallit mer eller mindre mycket de senaste veckorna. Oavsett om bolagen har kommit in svagare eller starkare har alltså de flesta aktierna handlats ned. Detta är ett tydligt bevis på att investerare är skeptiska till att vinstförväntningarna kommer att infrias.

Viktig information