Majoriteten av tjänstepensionskapitalet som arbetsgivare betalar in hamnar i kollektivavtalade traditionella tjänstepensionsförsäkringar. Anledningen är att de flesta anställda avstår från att göra något val för sin tjänstepension. De traditionella tjänstepensionsförsäkringarna ger varierande resultat, men de ger alla över tid lägre avkastning än pensionskapital som placeras i fondförsäkringar. 

- Skälet till den lägre avkastningen är att traditionella försäkringar har en garanti som numera normalt innebär återbetalning av insatta pengar, och enligt reglerna måste då en större andel av det förvaltade kapitalet vara ränteplaceringar, säger Clas Jonsson.

Swedbank har gjort en beräkning där man jämfört två portföljer med lägre och högre aktieandel fram till pension*. Portföljen med högre risknivå ger en högre förväntad årlig avkastning med cirka 1 procent, (inklusive avgifter). 1 procent låter kanske inte som så mycket men det blir 5 000 kronor mer i månaden vid 65 års ålder. Ränta på ränta-effekten ger fantastiskt genomslag när det handlar om så lång tid. 

- Vi har även tittat på hur Swedbanks tjänstepensionslösning utvecklats i ett kortare perspektiv jämfört med genomsnittet för traditionella tjänstepensionsförsäkringar. Sedan 2012 har Swedbanks Entréfondlösning gett mer än dubbelt så hög avkastning, 128 procent jämfört med 56 procent, säger Clas Jonsson. 

Förutom att garantin innebär att avkastningen på de insatta pensionspengarna blir lägre är värdet av garantin begränsad. 

Sannolikheten att en garanti på ett långsiktigt sparande utlöses är nämligen mycket liten. Under en lång spartid, låt säga 30 år, kan de insatta pengarna det sista året utgöra bara cirka 40 procent av pensionen, resten är avkastning. Det krävs alltså rätt rejäla ras för att garantierna ska komma i spel. Dessutom, påpekar Clas Jonsson, har inflationen ätit upp en stor del av värdet på insatta pengarna under en så lång spartid.

Han anser att pensionssparare, framför allt i början arbetslivet, behöver ha ett sparande med större andel aktier. Det innebär att man måste göra ett aktivt val för att rätt avkastning på sitt tjänstepensionskapital. 


Man behöver bara välja en gång 
– Tyvärr är det många löntagare som tror att tjänstepension med fondförsäkring innebär att man själv måste vara aktiv och ha koll på olika fondlösningar. Men så är det inte. De allra flesta lösningar för tjänstepensioner har entréfonder där förvaltningen automatiskt anpassas till spararens ålder fram till och under pensionen. 

I Swedbanks entréfonder läggs 100 procent av innehavet i aktier fram till 55 års ålder, därefter ändras fördelningen successivt till 60 procent aktier vid pension och fortsätter sedan att minska aktieandelen även under pensionen 

– Med tanke på att den genomsnittliga livslängden ökar finns det skäl att ha tämligen stor andel aktier även efter man gått i pension, speciellt med tanke på att inkomstpensionen fungerar som en ren ränteplacering, menar Clas Jonsson.

Många tror fortfarande att fondförsäkring är mycket dyrare än traditionell försäkring.

– Så var det till viss del för 10 år sedan. Nu har arbetsmarknadens parter sett till att alla valbara bolag har låga avgifter. Nu är huvudfrågan inte avgifter utan vilken förvaltningsform som har bäst förutsättningar att leverera en långsiktigt bra avkastning, och därmed en bra pension. Så gör dig själv en tjänst och välj en fondförsäkringslösning för din tjänstepension, säger Clas Jonson. 

Läs mer om Swedbanks tjänstepension 

* Beräkningen utgår från en löntagare med 25 000 kronor i månadslön, 2 procents löneökning och 40 års spartid där ränta ger i snitt 2 procent per år och aktie 6 procent per år.