Teknikaktier tillhör förlorarna i den senaste tidens börsturbulens och Swedbank Robur Ny Teknik har tappat i värde. Hur ser ni på det?
– Under hösten har det varit allmänt turbulent på börserna där i synnerhet teknikaktier och tillväxtbolag har rört sig mest. Det är inte omöjligt att börsen fortsätter vara präglad av volatilitet under den närmsta tiden, men samtidigt kan vi konstatera att det finns goda förutsättningar för oss att investera i små och mellanstora bolag som kan växa sina vinster snabbare än ekonomin i helhet över tid.

– Exempelvis utgör datorspelsbolag ungefär en tredjedel av fondens innehav, och bland dem ser både verksamheterna och värderingarna attraktiva ut i dagsläget. Även inom medicinteknik ser vi att det finns attraktiva värderingar bland kvalitativa tillväxtbolag med låg cyklikalitet.

– Under våren såg vi på vissa håll utmanande värderingar bland teknikbolag, vilket bland annat resulterade i att vi ökade kassan till över historiska nivåer (10-12 procent av fonden), samt andelen stora bolag i portföljen för att höja säkerhetsmarginalen vid en eventuell korrektion på börsen. Båda dessa faktorer har varit en dämpande effekt under de sista veckornas turbulens, men trots dessa initiativ så har stora kursrörelser resulterat i att fonden tappat i värde.


Vi är halvvägs genom rapportsäsongen. Är det några rapporter som ni tycker har stuckit ut?
– Halvvägs genom rapportsäsongen kan vi konstatera att vi känner oss trygga i de bolag vi investerat i. En gemensam faktor är att många av fondens innehav har en god tillväxt i rörelseresultat, samt är verksamma på icke-cykliska slutmarknader och har starka balansräkningar. När det blir börsturbulens ställer det alltid större kortsiktiga utmaningar, och vad vi sett den senaste tiden är framförallt en kraftig justering av värderingar.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se