Erik Sprinchorn förvaltar Swedbank Robur Ny Teknik, som har haft en smått ofattbar avkastning sett över alla tidshorisonter. När nu marknaderna skakar påverkar det samtliga aktörer och således även en nischfond som Ny Teknik. Vad innebär det för synen på de bolag och sektorer fonden investerat i? Svaret fås i Utblick, där Erik Sprinchorn även delar med sig av sina bästa privatekonomiska tips.

I studion finns även aktiestrategen Mattias Isakson för att sätta den senaste tidens turbulens i perspektiv. Grundförutsättningarna är på plats för fortsatta uppgångar, men det behövs en katalysator.

Till sist gästas Utblick av marknadsstrategen Robert Oldstrand. Många bolag, särskilt de konjunkturkänsliga, har backat trots goda rapporter. Den som söker nya alternativ kan finna dem i spelbolagen, där nya regler i Sverige och USA ändrar förutsättningarna.

Viktig information