Erik Sprinchorn förvaltar Swedbank Robur Ny Teknik, som har haft en smått ofattbar avkastning sett över alla tidshorisonter. När nu marknaderna skakar påverkar det samtliga aktörer och således även en nischfond som Ny Teknik. Vad innebär det för synen på de bolag och sektorer fonden investerat i? Svaret fås i Utblick, där Erik Sprinchorn även delar med sig av sina bästa privatekonomiska tips.

I studion finns även aktiestrategen Mattias Isakson för att sätta den senaste tidens turbulens i perspektiv. Grundförutsättningarna är på plats för fortsatta uppgångar, men det behövs en katalysator.

Till sist gästas Utblick av marknadsstrategen Robert Oldstrand. Många bolag, särskilt de konjunkturkänsliga, har backat trots goda rapporter. Den som söker nya alternativ kan finna dem i spelbolagen, där nya regler i Sverige och USA ändrar förutsättningarna.

Viktig information
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se