Vad beror den nuvarande börsoron på?

En kombination av högre räntor, en underliggande oro för effekterna av det upptrappade handelskriget och relativt höga värderingar är några av anledningarna till oron på börserna. Det är dock viktigt att påpeka att vi trots veckans turbulens bara befinner oss cirka 5 procent från de högsta nivåerna någonsin, (all- time-high) på den amerikanska börsen.

Vad är viktigt att hålla koll på med anledning av den nuvarande börsoron? 
På makronivå är det fortsatt stigande räntor och hur handelskonflikten med Kina utvecklar sig. På företagsnivå så inleds rapportsäsongen i slutet på denna vecka och här blir det intressant att se om den starka vinsttillväxten fortsätter samt hur företagen hanterar den kostnadsinflation på löner, råmaterial och frakt som vållat bekymmer under året.


Innebär oron att du ändrat din syn på USA-marknaden, eller att du agerar annorlunda?
Jag försöker att vara kreativ i nedgången. Det finns många intressanta affärsidéer och bolag där ute som jag avstått att köpa det senaste året på grund av en för hög värdering. Nu finns chansen att få ett bra ingångsvärde i dessa bolag.Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan