Amerikafond

Amerikafond är en fokuserad, balanserad och långsiktig portfölj med cirka 60 innehav av små-, medelstora- och stora bolag. 

- En mycket positiv effekt för fondens innehav av halvstora mjukvarubolag är att många storbolag efter skattereformen valt att trycka på köpknappen och investerat i IT-relaterade tjänster. Under de senaste månaderna återfinns bolag från nästan alla sektorer i fonden bland de som bidragit positivt till fondens utveckling (Tech, Konsument, Hälsovård, Materials, Industrials och Energi), vilket är glädjande, säger Rikard Forssmed.  

 Läs mer om Swedbank Robur Amerikafond

 Vill du investera i Swedbank Robur Amerikafond? Klicka här


Småbolag Global
Småbolag Global är en koncentrerad småbolagsfond som investerar brett i småbolag över hela världen med en tonvikt mot USA. Fonden har gått upp ca 28 % sedan den startades för ett år sedan vilket vida överstiger fondens jämförelseindex och är sedan start den bästa fonden i sin Morningstar-kategori. 

- Jag fokuserar på att leta efter bolag som jag tror med stor sannolikhet kommer att öka sina vinster. Annorlunda uttryckt kan man säga att jag är intresserad av små bolag som kan bli stora, säger Niklas Larsson. För att öka möjligheten att hitta vinnarna letar Niklas Larsson efter bolag som kan förväntas öka vinsterna på ett förutsägbart sätt. - Ett typiskt tema för att hitta denna typ av bolag är titta på hur tekniska förändringar ändrar våra liv och försöka identifiera bolag som är föregångare. Hittar jag denna typ av bolag så går jag hellre in för tidigt, än när saker och ting redan börjat röra på sig. Och sedan försöker jag ha tålamod, för det är något som marknaden inte har, säger han. 

 Läs mer om Swedbank Robur Småbolag Global

Vill du investera i Swedbank Robur Småbolag Global? Klicka här


Access USA
Access USA har fem stjärnor i Morningstar och har dessutom den lägsta årliga avgiften i sin kategori på 0,2 procent. 

- Accessfamiljen, där Access USA ingår, har den bästa hållbarhetsprofilen på marknaden bland indexnära fonder, säger Johan Andreasson, förvaltare för Swedbank Roburs Accessfonder. Fondernas hållbarhetsprofil innebär att vi exempelvis inte tillåter tobaksbolag eller bolag som till mer än 5 procent tillverkar krigsmaterial, alkoholhaltiga drycker samt bolag som bedriver kommersiell spelverksamhet eller distribuerar pornografiskt material. Access USA följer ett brett index som består av cirka 600 bolag på den amerikanska börsen.

Läs mer Access USA i artikel om fonden

Vill du investera i Swedbank Robur Access USA? Klicka här

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan