Det är inte ovanligt att H&M-aktien rör sig ganska ordentligt på rapportdagen. De senaste kvartalen har det dock oftast rört sig om negativa kursreaktioner. Den kraftigaste, -10,6 procent kom så sent som i januari 2018. 

Såhär svarade läsarna på förra veckans fråga 

Går H&M-aktien upp efter rapporten på torsdag?

  • Ja, den rycker mer än 10 procent 21%
  • Ja, den går upp rejält 5-10 procent 15%
  • Ja, kursen stiger 0-5 procent 33%
  • Nej, det blir pyspunka 13%
  • Nej, aktien backar mer än 5 procent 11%
  • Nej, aktien rasar mer än 10 procent 7%


Läs Kepler Cheuvrauxs kommentar efter rapporten 


Kepler Cheuvrauxs syn på H&M

  • Rekommedation: Behåll
  • Riktkurs: 175 kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan