Rejäl fart på fonden i år, vad är skälen till det? 
– Även sett ur ett längre perspektiv har sektorn Healthcare gått bättre än den generella marknaden, till stor del för att vi har en allt äldre befolkning i västvärlden. I år har vi gått starkt av framför allt av två skäl. Det fanns under 2017 en oro för att Donald Trump skulle göra verklighet av löften om sänkta läkemedelspriser, nu känner sig marknaden lugnare på den fronten. Och sedan ser vi att marknaden på grund av oro för vart konjunkturen är på väg, till viss del rör sig bort från cykliska bolag till mer defensiva sektorer, och då är hälsa/läkemedel ett bra alternativ. 


Har inte även den starka dollarn och euron stärkt fonden?
– Absolut, fonden är till 97 procent investerad i bolag utanför Norden, och ser man till uppgången i år (+22 procent) så är ungefär hälften av den ökningen på grund av vår svaga krona. 


Hur är er investeringsstrategi? 
– Vi har en del större läkemedelsföretag, till exempel Johnson & Johnsson, men det jag framför allt försöker hitta är små och medelstora bolag med bra affärsmodeller och starka företagsledningar. Dessa bolag har ofta god uppsida till begränsad risk. Men vi undviker ”förhoppninsgsbolag” där det än så länge bara finns tidiga studieresultat men inga produktgodkännanden. Man kan ofta hantera risk genom att vänta tills det finns godkända produkter och ändå ha många år av god tillväxt för aktien kvar.


Är medicinteknik mer intressant än rena läkemedelsföretag?
– Det har varit så de senaste åren och nästan alla investeringar inom medicinteknik har gått väldigt bra. Nu har de bolagen också varit högt värderade och så här i efterhand kan jag väl tyvärr konstatera att vi varit något underviktade just på det området. 


Vad kan vara oroande på marknaden framåt?
– Det finns som sagt även hälso- och sjukvårdsbolag som ser dyra ut, både inom medicinteknik och kanske än mer IT-företag som arbetar med mjukvara. Där ser vi en del ansträngda värderingar. Och sedan finns det förstås en valutarisk om kronan stärks kraftigt, det blir en negativ effekt på fonden.


Läs mer om Swedbank Robur Medica

Köp andelar i Swedbank Robur Medica