Swedbank Robur Medica, +13,1 procent (juni - aug)

Medica är en global aktiefond som placerar i mindre och medelstora bolag i hälsovårdsektorn inom bland annat läkemedel, medicin- och bioteknik. 

Förvaltaren Mattias Häggblom kommenterar:

- Både i år och även sett ur ett längre perspektiv har sektorn Healthcare gått bättre än den generella marknaden. En av anledningarna är att vi har en allt äldre befolkning i västvärlden och att större behov av hälso- och sjukvård har ökat intresset för investeringar i sektorn. Under sommaren har marknaden oroat sig för vart konjunkturen ska ta vägen och volatiliteten på tillväxtmarknaderna har fortsatt. Det har gynnat hälsovårdsektorn som är mer ocyklisk. Delårsrapporterna från många delsegment inom sektorn som läkemedel och medicinsk teknik visade på generellt fortsatt stark efterfrågan vilket gynnade aktiekurserna.


Läs mer om Swedbank Robur Medica

Vill du investera i Swedbank Robur Medica? Klicka här


Swedbank Robur Amerikafond, +11,7 procent (juni - aug)
Amerikafond är en fokuserad, balanserad och långsiktig portfölj med cirka 50 innehav av små-, medelstora- och stora bolag. 

Förvaltaren Rikard Forssmed kommenterar:

En tydlig, och mycket positiv effekt för fondens innehav av halvstora mjukvarubolag är att många storbolag efter skattereformen valt att trycka på köpknappen och investerat i IT-relaterade tjänster. En stor del av fondens överavkastning i år har kommit från denna typ av bolag. Noterbart är att under perioden juni till augusti har bolag från i princip samtliga sektorer bidragit till den goda avkastningen.

Läs mer om Swedbank Robur Amerikafond

Vill du investera i Swedbank Robur Amerikafond? Klicka här


Swedbank Robur Ethica Global, +9,9 procent (juni - aug). 
Ethica Global är en global aktiefond med hållbarhetsprofil. Fonden är Svanenmärkt vilket innebär att den uppfyller en rad tuffa kriterier som visar att den står för transparens, ansvarsfullhet och hållbarhet när det gäller investeringar och placeringar. Ethica Global är en fokuserad långsiktig globalfond med runt 60 innehav. Fondens etiska profil gör att cirka hälften av bolagen i jämförelseindex MSCI World är investerbara.

Förvaltaren Jacob Gemmel kommenterar:

Ethica Global är en tematisk hållbarhetsfond med ett antal teman, som exempelvis klimat & miljö, demografi och innovation, med strukturell medvind. Under perioden juni till augusti är det främst investeringar i tekniksektorn som har gett en bra relativavkastning.

Läs mer om Swedbank Robur Ethica Global

Vill du investera i Swedbank Robur Ethica Global? Klicka här