Kepler Cheuvreuxs syn på Investor 

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Ett stabilt val bland investmentbolagen
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 455 kronor 


Kepler Cheuvreuxs syn på Nordea 

 • Väldiversifierad och störst nordiska banken 
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 98 kronor 


Kepler Cheuvreuxs syn på Danske Bank 

 • Den växande estländska penningtvättsskandalen kan leda till sanktioner och förändringar i Danske Banks ledning. 
 • Danske Bank ska publicera resultatet från sin interna utredning av penningtvättsskandalen september, vilket väntas öka synligheten för investerare.
 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 191danska kronor 

Till Fokusportföljen

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan