Ny Teknik
Är en spetsig småbolagsfond med nordiskt fokus som investerar i små, innovativa teknikbolag inom bland annat medicinteknik, bioteknik och data- och mobilspel. Ny Teknik är den fond som har haft bäst avkastning av alla fonder på hela fondmarknaden på tre, fem och tio års sikt och blev nyligen omnämnd av Bloomberg som Europas bästa aktiefond under 2018.  Fonden har under året fått Lipper pris för sin goda avkastning och har fem stjärnor i Morningstar sett över alla tidshorisonter. 

Läs mer i Filosofin bakom framgångsrik fond 

Vill du investera i Swedbank Robur Ny Teknik? Klicka här


Access USA
Swedbank Roburs indexnära fonder kallas för Access och är ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ för sparare som vill ha exponering mot aktiemarknaden. Access USA har fem stjärnor i Morningstar och har dessutom den lägsta åriga avgiften i sin kategori på 0,2 %. Accessfamiljen, där Access USA ingår, har den bästa hållbarhetsprofilen på marknaden bland indexnära fonder, säger Johan Andreasson, förvaltare för Swedbank Roburs Accessfonder. Fondernas hållbarhetsprofil innebär att vi exempelvis inte tillåter tobaksbolag eller bolag som till mer än 5 procent tillverkar krigsmaterial, alkoholhaltiga drycker samt bolag som bedriver kommersiell spelverksamhet eller distribuerar pornografiskt material. Access USA följer ett brett index som består av ca 600 bolag på den amerikanska börsen. 

Läs mer i Accessfonder ett bekvämt val med global täckning

Vill du investera i Swedbank Robur Acess USA? Klicka här


Medica
En av årets bästa fonder som har blivit mycket populär är branschfonden Medica. Medica är en global aktiefond som placerar i mindre och medelstora bolag i hälsovårdsektorn. Fonden placerar bla inom läkemedel, medicin- och bioteknik. Åldrande befolkning i väst och större behov av hälso- och sjukvård har ökat intresset för investeringar i sektorn vilket har lett till en stark utveckling för fonden under 2018. Läs gärna intervjun med fondens förvaltare Mattias Häggblom. 

Läs mer i 5 frågor till Mattias Häggblom förvaltare Medica

Vill du investera i Swedbank Robur Medica? Klicka här

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan