- Den som struntar i att välja förvaltare gör sig själv en otjänst. Anledningen är att ITP-pengarna då automatiskt hamnar i en traditionell förvaltning hos Alecta. Det gör att den framtida pensionen kan bli lägre än om man väljer en fondförsäkring, säger Clas Jonsson, pensionsspecialist på Swedbank.

Bakgrunden är att pensionsbolaget Collectum vart femte år handlar upp de försäkringsbolag som ska få förvalta ITP-pengarna åt omkring två miljoner privatanställda tjänstemän. 

Syftet med upphandlingen är bland annat att pressa förvaltningsavgifterna, något Collectum återigen lyckats med från redan mycket låga nivåer. Denna gång åkte AMF fond och SEB ut i upphandlingen och de cirka 200 000 tjänstemän som har sina tjänstepensionspengar hos dessa två bolag måste välja om, alternativt aktivt välja att behålla AMF fond eller SEB i ytterligare fem år. 

I det nya utbudet finns tio bolag med totalt 76 fonder att välja mellan. Fem av dem, inklusive ickevalsalternativet Alecta, erbjuder traditionell förvaltning, och fem bolag erbjuder fondförsäkring. 


Klokt välja fondförsäkring 
Tyvärr ligger fokus i media fortfarande ofta på låga avgifter/förvaltningskostnader. Men det är missriktat. Det borde pratas mer om hur pensionen är placerad.

- Kostnader är fortfarande viktiga. Men inte inom ITP, där är de så låga hos alla aktörer att man nästan kan bortse från dem. Det är faktiskt till och med så att kostnaderna efter den senaste upphandlingen i genomsnitt är något lägre i fondförvaltning än i traditionell försäkring, säger Clas Jonsson. 

I dagens lågräntemarknad är det inte avgifterna utan förvaltningens förmåga att ge avkastning som är avgörande för att sparkapitalet ska växa till sig. Speciellt för ett långsiktigt sparande som till tjänstepension är detta avgörande. Därför är det viktigt att göra ett val för det som faktiskt blir en stor del av din framtida inkomst. 

Attraktivt ITP-erbjudande
Swedbank erbjuder flest valbara fonder inom ITP, 20 stycken, och är det enda bolaget som erbjuder blandfonder. Fonderna har även högst genomsnittlig rating 4,37 av 5 möjliga. 

- Mest populär är dock entréfonden, där pengarna hamnar om du väljer Swedbank. Väljer du den så behöver du bara välja en gång. Men du kan förstås byta om du vill, säger Clas Jonsson.

Finessen med entréfonden är att den ger en individuell förvaltning över tid. Förvaltningen av din pension anpassas automatiskt utifrån din nuvarande ålder, vald pensionsålder samt på hur lång tid du väljer att ta ut din pension på. 

- Entréfonden tar med andra ord hand om dina ITP-pengar hela vägen till dess att pensionen är slututbetald. Det passar de allra flesta av våra kunder, säger Clas Jonsson.

Läs mer om Swedbanks tjänstepension här

Läs mer om entréfonder här


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan