Valutgången i Sverige skapar ett oklart parlamentariskt läge. Den svaga valutan kan få sig en extra törn samtidigt som räntorna kan pressas ned. Ju mer utdragen processen kring regeringsbildning blir ju längre riskerar detta att pågå. Det naturliga i en sådan här situation är en relativt sett svagare svensk aktiemarknad. Normalt sett påverkar inte ett riksdagsval nämnvärt men däremot påverkas aktiemarknaden alltid av osäkerhet.


Stöd till neutralvikt för Sverige och övervikt USA
I vår Investeringsstrategi förra veckan (läs mer här) resonerade vi kring att vi ser ett fundamentalt starkare stöd till den svenska aktiemarknaden men att vi ändå valde att behålla en neutral viktning, framförallt på grund av den extra osäkerhet som valet kan resultera i.

I USA fick vi under förra veckan ett par viktiga indikatorer på att amerikansk ekonomi fortsatt går på högvarv. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin steg till 61,3 från 57,6 (där allt över 50 innebär expansion), vilket var klart starkare än väntat och högst sedan 2004. I princip samtliga delindex, produktion, order, arbetsmarknad, leveranstider etc. utvecklades mycket väl. Oron för negativ påverkan på exportindustrin från den pågående handelsdispyten har hittills visat sig överdriven, då nivån för nya exportorder praktiskt taget förblir oförändrad.

Arbetsmarknadsstatistik överraskade inte på samma sätt, men visar återigen på den underliggande styrkan i amerikansk jobbmarknad. Nya jobb, liksom arbetslöshet, rapporterades i princip i linje med förväntan, medan löneutvecklingen, plus 2,9 procent på årsbasis, var klart högre än väntat, och starkast under den här konjunkturcykeln. Vår slutsats av de starka siffrorna är dels att de ger stöd för Fed:s planer på ytterligare räntehöjningar i år, men även till vår övervikt av den amerikanska aktiemarknaden.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan