Europeiska Centralbanken, ECB väntas inte höja räntan förrän nästa höst. Det lägger en våt filt över europeiska bankaktier och därmed också över Europas börser.

Läs mer om detta i Europa fortsätter sin kräftgång

ECB:s agerande bakbinder även den svenska Riksbanken, som trots det väntas gå före ECB och göra en första höjning redan i december i år. Ingen kan ha missat att Riksbankens låga räntor pressat kronkursen. Hur påverkar det börsen, och vilken är den största valutavinnaren? Läs mer om detta i Valutakänsliga verkstäder


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan