Tullutspel utmanar sentimentet.. 

Efter att börsen i USA under inledningen av veckan successivt noterat nya rekordnoteringar, vände indexet framåt slutet av veckan nedåt. 

Den främsta orsaken till sentimentskiftet och den ökade riskaversionen beror på att president Trump i ett uttalande klargjorde att han fortsatt avser införa de planerade importtarifferna på kinesiska varor motsvarande ett värde på 200 miljarder dollar. Totalt sett steg dock indexet S&P500 med 0.9% under veckan. I Sverige summerades uppgången i storbolagsindexet OMXS30 till 0.68%

Det positiva utbrott som skedde i OMXS30 under veckan, där indexet lyckades etablera sig över den tidigare motståndszonen 1636-1650, ser vi talar för att en förstärkning av marknadssentimentet skett. Innan det att den ökade riskaversionen infann sig hade börsindexet också lyckats ta sig upp till nästkommande motstånd, tillika toppnotering från i november 2017, i häradet kring 1680.


Den stora frågan nu är således huruvida den nedgång som noterades i slutet av föregående vecka endast är en rekyl från ett överköpt läge eller ett negativt sentimentsskifte på grund av det senaste tullutspelet från president Trump? 

Hur indexet kommer att handlas vid den tidigare motståndszonen 1636-1650 ser vi kommer att ge tydliga indikationer därom. En återetablering under denna priszon vore ur ett sentimentsperspektiv negativt och skulle indikera att sentimentsförstärkningen fått sig en törn och att aktiemarknaden mest troligt kan komma att fortsätta röra sig inom det senaste årets breda handelsintervall. Om indexet istället fångas upp i häradet kring detta område, vilket nu i den tekniska analysen ses som ett stöd, skulle detta vara en indikation om att sentimentet de facto stärkts och att börsen mest troligt kan komma att söka sig upp mot nya högre nivåer. 

Läs mer: Teknisk Analys OMXS30 – Dags att höja blicken


Mest köpta och sålda aktier under vecka 35

Investerarkollektivet inom Swedbank och sparbankerna fortsatte under veckan att minska sin aktieexponering i stor omfattning. Försäljningen skedde brett, vilket tyder på en allmänt ökad riskaversion snarare än att det varit några specifika bolag som erhållit säljintresse. De aktier som främst såldes var dock Swedbank, Volvo, Sandvik, Nordea, och Swedish Orphan Biovitrum.

På köpsidan skedde främst köp i Boliden, SSAB B, Telia, Catena Media, och Elekta. Under veckan skrevs en uppdaterad bolagsanalys i Boliden, samt lanserades en affärsidé inom ramen för Swedbank Trading. Efter en sänkt rekommendation i aktien från ett annat analyshus, samt efter generell sentimentförsvagning efter det senaste tullutspelet från president Trump, kom tyvärr aktien ner till nivån för uppsatt stoploss i affärsidén inom Swedbank Trading. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi dock inte att något som helst har förändrats, utan på tolv månaders sikt kvarstår en köprekommendation med riktkursen 325 SEK. Stängningen skedde således helt och hållet ur ett riskhanteringsperspektiv för affärsidéerna inom ramen för Swedbank Trading, vilka är av mer kortsiktig karaktär. 

Övriga bolag som adderades köptes på svaghet, då samtliga var ner under veckan. SSAB tappade efter nyheter om ett planerat beslut om att stoppa driften av masugnen vid SSAB Special Steels i Oxelesund, vilket var oplanerat och beräknas vara i cirka två veckor. Telia föll över 4% efter bland annat en nedgradering från ett annat analyshus. Catena Media rasade närmare 19%, efter det att den största ägaren, Optimizer, sålt 4,35 miljoner aktier. Elekta föll vidare över 10% efter det att bolaget rapporterat klart lägre resultat än väntat i första kvartalet. 

Kepler Cheuvreux/Swedbank har en fundamental köprekommendation i samtliga dessa bolag och ser fortsatt en positiv uppsida på tolv månaders sikt. 


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 35

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan