Politisk osäkerhet i fokus..

I Sverige ligger i dag allt fokus på gårdagens val. Hittills ser det dock ut att vara begränsade marknadseffekter trots ett ytterst osäker utgångsläge för den kommande regeringsbildningen. 

Studerar vi föregående veckas marknadsutveckling kan vi konstatera att det skedde en distinkt vändning nedåt på börsen och storbolagsindexet föll med 2,4%  under veckan. Att börsen varit redo för en rekyl nedåt har vi också konkluderat i våra senaste tekniska uppdateringar och handelsstatistik. I fredags bröts dock den tidigare utbudsnivån i häradet av 1636-1650, vilket i den tekniska analysen är ett stödområde. Detta ökar också sannolikheten för ytterligare utbudpress, där nästkommande stödområde nu återfinns i häradet kring 1585-1595. 

I brist på inkommande bolagsinformation råder dock mycket stor sentimentsmässig osäkerhet, och i stor utsträckning är det geopolitik, statistik och politiska utspel som kommer att styra sentimentet den kommande tiden. För ökad konfidens om att den senaste nedgångssekvensen de facto endast är en nedåtrekyl, driven av vinsthemtagningar från ett överköpt läge, krävs det nu att indexet återetablerar sig över utbudszonen vid 1636-1650. 

Läs mer: Teknisk Analys OMXS30 – Upp till bevis för köparna


Mest köpta och sålda aktier under vecka 36

Handelsaktiviteten var något lägre än normalt under föregående vecka, men investerarkollektivet inom Swedbank och sparbankerna fortsatte i takt med nedgången på börsen att minska sin aktieexponering. Främst noterades det under veckan ett utflöde ur Investor, vilket är en aktie som haft en mycket stark utveckling de senaste månaderna. Övriga aktier som såldes under veckan var Skanska, JM, Swedbank, SEB, och H&M

Den aktie som främst köptes under veckan var Fingerprint Cards. Aktien har utvecklats mycket starkt den senaste tiden och bara de senaste två veckorna har en uppgång om 40% noterats. Övriga bolag som köptes under veckan var Telia, Saab, Ica Gruppen, Loomis, och Intrum. Samtliga dessa bolag, förutom Fingerprint Cards, är med i Swedbank Sektorfavoriter.


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 36

Ökat nettoinnehav i kronor
1 FINGERPRINT CARDS B
2 TELIA COMPANY
3 SAAB B
4 ICA GRUPPEN
5 LOOMIS B
6 INTRUM AB
7 BOLIDEN
8 LUNDIN MINING
9 ABB
10 SANDVIK
11 SCA B
12 VEONEER
13 GRÄNGES AB
14 G5 ENTERTAINMENT
15 NETENT B
Minskat nettoinnehav i kronor
1 INVESTOR A
2 SKANSKA B
3 JM
4 SWEDBANK A
5 SEB A
6 INVESTOR B
7 HENNES & MAURITZ B
8 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
9 ESSITY B
10 AXFOOD
11 TELE2 B
12 KARO PHARMA
13 KLÖVERN PREF
14 HOLMEN B
15 SENSYS GATSO GROUP

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan