Dämpad stämning efter tullbesked..

Under veckan utvecklades aktiemarknaderna i stigande tendens och såväl den amerikanska som den svenska börsen steg runt en procent. Under fredagen dämpades stämningen dock något efter det att president Trump gick ut med att USA kommer att addera ytterligare importtullar på kinesiska varor om 200 miljarder dollar. Svaret lät inte vänta på sig och under söndagen framkom att Kina överväger att tacka nej till fortsatta handelssamtal, samt att begränsa försäljningen av varor till USA. Hur denna handelskonflikt, tillsammans med andra omvärldsfaktorer, utvecklas, kommer antagligen i stor utsträckning påverka sentimentet den kommande tiden. Detta åtminstone fram till det att rapportsäsongen för det tredje kvartalet drar igång, då fokus åter flyttas tillbaka till hur bolagen de facto utvecklas.


Väldefinierade utbuds- och efterfrågenivåer för OMXS30.
Ur ett tekniskt perspektiv erhölls dock inga nya signaler under föregående veckas handel. Viktigt stödområde för storbolagsindexet OMXS30 återfinns alltjämt i häradet kring 1580-1595, och för en fortsatt positiv vy krävs det att en ökad efterfrågan materialiserar sig kring dessa nivåer skulle indexet handlas ned till detta område. Signaler om stärkt marknadssentiment sker närmast vid en återetablering över 1650, samt inte minst om utbudszonen kring 1680 bryts.  

Läs mer: Teknisk Analys OMXS30 – Positiva undertoner


Ny affärsidé i Swedbank Trading
Skanska har under en tid haft en modest utveckling på börsen, då bolaget dragits med lönsamhetsproblem i byggverksamheten. Vi förväntar oss dock att rörelseresultatet kommer att öka under H2, i takt med att insatta lönsamhetsåtgärder ger effekt. Vi ser också att de underliggande marknaderna visar på en stark utveckling och orderboken vid utgången av Q2 var den tredje högsta någonsin. Med alltför låga förväntningar på byggdelen, fortsatt starka vinster inom fastighetsutvecklingen, låg värdering och attraktiv direktavkastning med hög visibilitet, ser vi goda förutsättningar för aktien att utvecklas väl framöver. 

Innan vi initerade en affärsidé inom ramen för Swedbank Trading har vi dock ur ett  sentimentsperspektiv velat invänta signaler om att ett ökat köpintresse materialiserat sig. I och med det utbrott som nu skett ur innevarande års handelsintervall,  ser vi så att sannolikheten ökat för att köparna åter försöker etablera kontroll i aktien, varvid affärsidé också under veckan lanserades. 

Läs mer: Swedbank Trading – Skanska

 

Mest köpta och sålda aktier under vecka 37

Under föregående vecka var handelsaktiviteten generellt låg, men där investerarkollektivet dock på aggregerad basis fortsatte att minska sin aktieexponering. Störst utflöde skedde i Danske Bank, vilket också var den aktie som under veckan fick lämna Fokusportföljen

Övriga aktier som nettosåldes under veckan var Skanska, Sandvik, Orexo, och Elekta. Värt att ha med sig är att omsättningen i Skanska var hög under veckan och aktien var en av de mest köpta. På nettobasis skedde dock en minskning under veckan, då det även inkom interna säljflöden som översteg de köp som skedde.

Den aktie som erhöll störst köpintresse under veckan var Boliden. Aktien har haft en mycket svag utveckling den senaste tiden och bara sedan den senaste toppen i slutet av augusti har aktien fallit med närmare 13%. Övriga aktier som köptes under veckan var Ericsson, Kinnevik, MTG, och Peab.


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 37

Ökat nettoinnehav i kronor
1 BOLIDEN
2 ERICSSON B
3 KINNEVIK B
4 MODERN TIMES GROUP B
5 PEAB B
6 ASTRAZENECA
7 LOOMIS B
8 ABB LTD
9 CHERRY B
10 DOMETIC GROUP
11 NORDEA BANK
12 NORSK HYDRO
13 THQ NORDIC B
14 INDUTRADE
15 RECIPHARM B
Minskat nettoinnehav i kronor
1 DANSKE BANK A/S
2 SKANSKA B
3 SANDVIK
4 OREXO
5 ELEKTA B
6 TELIA COMPANY
7 SSAB B
8 SKF B
9 ESSITY B
10 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
11 BETSSON B
12 SSAB A
13 SEB A
14 SECURITAS B
15 RATOS B

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan