Handelsoro fortsatt i fokus

Handelskonflikten mellan USA och Kina står fortsatt i fokus och världens börser rör sig för stunden i stor utsträckning med hur denna konflikt utvecklas. Det var också efter en viss lättnad i denna fråga som basmetaller, och råvarubolagen, hade en stark utveckling. Bland annat återfanns Boliden, SSAB, och Lundin Mining bland veckans vinnare. 

Störst fokus i början av veckan låg dock på H&M som under måndagen steg med hela 16.6% efter en försäljningsrapport som slog analytikernas förväntan och efter nya uppgifter om att huvudägaren, Stefan Persson, är på väg att köpa ut bolaget från börsen. Under innevarande vecka är det också dags för H&M att lämna sin rapport för det tredje kvartalet. Det är därför inte alls osannolikt att det kan blir stora rörelser i aktien även denna vecka, då den historiska genomsnittliga kursrörelsen ligger på runt 4,7% för H&M på dess rapportdag. 

I väntan på att rapportsäsongen drag igång på bredare front kommer dock utvecklingen av handelskonflikten säkerligen fortsatt styra sentiment och därmed kursutveckling på världens börser. Den senaste utvecklingen är att Kina nu i helgen bestämt sig för att dra sig ur de handelsförhandlingar med USA som var planerade för de närmaste dagarna,  vilket säkerligen kan komma att påverka rådande sentiment.


OMXS30 åter i närheten av utbudsnivå.

Under föregående vecka steg storbolagsindexet OMXS30 med 1,7% och närmar sig nu återigen den utbudszon som återfinns i häradet kring 1680. Det var också från dessa nivåer som indexet vände ner i slutet av augusti. Etablering över detta härad vore tekniskt konstruktivt och skulle indikera att det förhöjda utbudet vore absorberat och att köparna åter är i kontroll.

Stöd på nedsidan återfinns nu i första hand kring 1630-1645, vilket därefter följs av häradet kring 1580-1595. Detta senare stödområde är viktigt ut ett strukturellt perspektiv och etablering under dessa nivåer skulle indikera teknisk svaghet och risk för ytterligare säljtryck. 

Läs mer: Teknisk Analys OMXS30 – Flödesstyrd nedåtrekyl


Mest köpta och sålda aktier under vecka 38

Handelsaktiviteten var hög under veckan, där  de största nettoförändringarna på aggregerad basis också skedde i de bolag som hade de största kursrörelserna. Den aktie som i störst omfattning såg utflöde var H&M, som också var en av veckans allra största kursvinnare. Bland övriga aktier som såldes under veckan kan nämnas SSAB, SKF, Skanska, och Sandvik. Detta  är aktier som också haft en stark utveckling bakom sig den senaste tiden.

Den aktie som under veckan såldes  i allra störst utsträckning var Kinnevik. Anledningen till detta berodde på en vinstvarning från Zalando. Då vinstvarningen mest berodde på tillfälliga effekter i samband med det ovanliga vädret och inte förväntas få någon större påverkan på längre sikt ser vi att kursnedgången skapat ett bra köptillfälle. Övriga aktier som köptes under veckan var Boliden, Veoneer, Hemfosa, och Oriflame


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 38

Ökat nettoinnehav i kronor
1 KINNEVIK B
2 BOLIDEN
3 VEONEER INC SDB
4 HEMFOSA FASTIGHETER
5 ORIFLAME HOLDING
6 AKELIUS RESIDENTIAL PREF
7 NOKIA CORPORATION I SEK
8 ABB LTD
9 TRELLEBORG B
10 HUSQVARNA B
11 INTRUM AB
12 TELE2 B
13 ICA GRUPPEN AB
14 MODERN TIMES GROUP B
15 DOMETIC GROUP
Minskat nettoinnehav i kronor
1 HENNES & MAURITZ B
2 SWEDBANK A
3 SSAB B
4 SKF B
5 SKANSKA B
6 SANDVIK
7 SSAB A
8 VOLVO B
9 SWEDISH MATCH
10 BILIA A
11 PEAB B
12 ATLAS COPCO B
13 SENSYS GATSO GROUP
14 INVESTOR B
15 SEB A

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan