Utblick är ett nytt och informativt grepp på den för investerare och placerare evigt skiftande omvärlden. Programmet består av tre delar: gästspaningar, omvärld och marknad samt spara och placera.

I veckans första del gästar Knut Hallberg, senior ekonom på Swedbank, för att kommentera Sverige efter valet. Regeringsfrågan står högst upp på agendan, men oaktat utgången efterlyser Knut Hallberg flera viktiga åtgärder. Hör om dessa, om huruvida färgen på nästa statsminister spelar någon roll och vilka råd som gästspanaren vill dela med sig av.

I andra delen av Utblick berättar Johanna Högfeldt, investeringsstrateg på Swedbank Analys, om omvärlden ur marknadens perspektiv. Utöver en utblick tvärs över Atlanten resonerar Johanna Högfeldt även om den svenska marknaden i ljuset av valet.

Slutligen får Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank Analys, förklara läget inom sparande och placeringar. Vilka risker syns på kort och på längre sikt? Vilka sektorer och bolag kan förvänta turbulens efter valet, och finns det områden som rentav kan gynnas av läget? Mattias Isakson går även igenom senaste Investeringsstrategin samt den nyligen uppdaterade Fokusportföljen.

Kolla på hela sändningen för att få med dig allt du behöver veta om den ekonomiska utvecklingen i det lilla och det stora. Glöm heller inte att återvända i samma tid och kanal kommande vecka för nästa Utblick!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan