Idel trista nyheter som enligt Kepler Cheuvreuxs mening beror på tillfälligheter. Det ger den som blickar framåt goda ingångslägen i ett knippe attraktiva kvalitetsaktier. Läs mer om köpvärda aktier i veckans Aktienytt

Läs även Svenska spelbolag välpositionerade för nya regler 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan